Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi

Editor:
Dr. Öğr. Üyesi Tahir Çelikbağ
Assistant Editor:
Doç. Eylem Güzel, Dr. Samir Sadıkov, Arş. Gör. Cihangir Eker
Publication Place: Asos Yayıncılık

Yıl-sayı: 2021-6
Generic File | Full Pdf | Contents | Cover photo |

Articles for this issue


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.