SANAT EĞİTİMİNDE ESTETİK ÇÖZÜMLEME METODOLOJİLERİ

Author:

Number of pages:
1-10
Year-Number:
2021-6

     21.yy’da estetik, bir bilim olarak; disiplinlerarası, bütüncül ve küresel kültürü ele alan yaklaşımlarla biçimlenmektedir. Estetiğin sanatın içerisindeki yeri ve bu noktada teorisyenlerin, değişen sanat kuramları çerçevesinde sanat eğitimine katkılarını saptayabilmeleri için, günümüzde ki sanat eğitimini tartışmaya açmak ve bu konudaki araştırmaları özümsemeleri gerekmektedir. Hem sanat kuramları çerçevesinde hem de eğitim kuramlarını temel alan düşünürler ışığında önerilen sanat eğitimi programlarıyla günümüzdeki sanat eğitimine yön vermesi amaçlanmaktadır.

    Öncelikle estetiğin metedolojisini bilmek ve felsefenin birbirinden farklı iki yöntemi olan diyalektik ve metafizik kavramlarını çözümlemek gerekmektedir. Bu kavramlar maddeci ve idealist felsefe anlayışlarını temel alan dünya görüşlerini temel almaktadır. Toplumcu anlayışın ifadesi olan maddeci felsefe ve bilimsel maddeci estetik anlayışın günümüzde ki etkisi çok önemlidir. 19. yy’da ortaya çıkan ve psikolojiye dayanan  deneysel estetik anlayışı,  estetik disiplininin  ve eğitimininin değişimi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bu noktada sanat eğitimi alanındaki görüşleri ile Schiller, Herbert Read ve john Dewey’in pedagojik önerileri,  problem çözme, eleştiri, sanat eğitiminde hazır bulunuşluk, amaç, psikolojik ve sosyolojik hazırlık açısından geleneksel beklentileri daha ileri taşımada önerilerde bulunmuşlardır. Tartışmada 20. yy’da ortaya çıkan sibernetik ve semiotik gibi yeni bilim dallarının estetik ile olan bağlantıları  sanat eğitimine yeni bakış açıları getirmiştir. Bu da klasik bir sanat eğitiminin dışında yeni kuramlar ve sanat eğitimi önerileri getirmiştir.

Keywords


  Aesthetic as a science in 21st century, has been shaped by approaches tackling with interdisciplinary , holistic and global culture. At this point, it is important to determine contributions of theorists to aesthetic education in terms of changing theories; to start a discussion about moving aesthetic education to a universal point and to bring new perspectives to aesthetic education in educational institutions.

Methodology of aesthetical analysis is based on dialectical and metaphysical concepts of philosophy which are different from each other. These concepts reflect as transformation of worldviews stemming from materialistic and idealistic concepts of philosophy.. Scientific materialist aesthetics stemming from dialectical and historical materialist modeL. Thus aesthetic perception has headed for discovering psychic processes functioning in instant human consciousness. Theories of sociology developing in parallel with psychology leads to new experiences in aesthetic awareness. In addition to that, new discussions under influence of new disciplines such as cybernetics and semiotics that emerged in the 20th century begins and connections of art related to aesthetic start to be questioned and we witness that transformations of aesthetic with the theory of communication are treated within system of multiform indicator.

Need and necessity of adhering to aesthetic theories in aesthetics education today along with uncovering the relation of normative a by sense aesthetics has emerged the necessity of bringing the principles of organization together. However it has become a necessity to determine dialectical processes capable of making aesthetics analysis; theories in terms of aesthetics education, value and meaning of art on aesthetics defence.

Starting from a historical angle to determine the bases of questioning process, we should shape a structured education of art and aesthetics that make interaction between disciplines necessary and it has become a necessity to reveal methodological debates of theorists, that form aesthetics education with views of theorists, and aesthetics theories.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 362
Number of downloads 360

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.