Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi

Editor: Dr. Tahir Çelikbağ
Assistant Editor: Dr. Eylem Güzel, Arş. Gör. Cihangir Eker
Publication Place: Asos Yayıncılık
Year-Number: 2022-9
Generic File | Full text | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Meryem Yıldız ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINA BİR ÖRNEK: İBRAHİM ÇALLI , 1-23
AN EXAMPLE OF CONTEMPORARY TURKISH PAINTING: İBRAHİM ÇALLI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.61817
Abstract | Full text

32x32

Mehmet Baltacan SAHNE ESERİNİ OLUŞTURAN DRAMATİK YAPI KAPSAMINDA OLAYLAR DİZİSİ AÇISINDAN ÖZSOY OPERASINA GENEL BİR BAKIŞ , 24-37
RESEARCH TITLE AN OVERVIEW OF ÖZSOY OPERA IN TERMS OF THE SERIES OF EVENTS WITHIN THE DRAMATIC STRUCTURE FORMING THE STAGE WORK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.63601
Abstract | Full text

32x32

Sofiya Ahadova -Neslihan Özgenç Erdoğdu ARMAN’IN SANATINDA BİR İFADE ARACI OLARAK ATIK NESNE, 38-48
WASTE OBJECTS AS A MEANS OF EXPRESSION IN ARMAN’S ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.64473
Abstract | Full text

32x32

Neval Sakin Ebrû Sanatında Çiçek Desenleri ve Uygulanması, 49-73
Floral Patterns And Their Application In The Art Of Ebrû (Marbling)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.64646
Abstract | Full text

32x32

Burcu Erden Heykeli Koşullar ve Malzeme İlişkisi İçinde Yeniden Düşünmek: Ahşap Heykelin Metale Aktarılması, 74-87
Thinking of Sculpture in Relation to Conditions and Material: Transferring the Wooden Sculpture to the Metal
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.65080
Abstract | Full text

32x32

Arzu Arslan ORTAÇAĞ’DA ÖRMENİN GELİŞİM YOLCULUĞUNDA EL ÖRGÜSÜ VE YARATICI ÜRÜNLER, 88-114
HAND-KNITTING AND CREATIVE ITEMS IN THE DEVELOPMENT JOURNEY OF KNITTING IN HE MIDDLE AGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.66183
Abstract | Full text

32x32

İ. M. V. Noyan Güven -Ezgin Yetiş EBRU SANATINDA KULLANILAN BAZI MALZEMELERDE RENK DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 115-130
ASSESSMENT OF COLOR CHANGES IN SOME MATERIALS USED IN EBRU ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.66287
Abstract | Full text

32x32

Hüseyin Şan ŞIRNAK SİLOPİ KÖSRELİ (HASSANA) KÖYÜ’NDEKİ İKİ KİLİSE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 131-151
AN EVALUATION ON TWO CHURCHES IN SILOPİ KÖSRELİ (HASSANA) VILLAGE, ŞIRNAK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.66593
Abstract | Full text

32x32

Fatma Altın Yüce -Mustafa Cevat Atalay SANATÇI, EROL AKYAVAŞ RESİMLERİNDE KALİGRAFİK ETKİLER , 152-162
ARTIST IN EROL AKYAVAS PAINTINGS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.66597
Abstract | Full text

32x32

Cem Genç CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜR ve SANATINDA MİLLİ KİMLİK ARAYIŞLARI, 163-176
NATIONAL IDENTITY SEEKING IN REPUBLIC PERIOD CULTURE AND ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.66707
Abstract | Full text

32x32

Kainat Özpolat -Zafer Lehimler AFİŞİN DİJİTAL ARŞİVLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 177-186
A REVIEW ON DIGITAL ARCHIVING OF POSTER DESIGNS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.66781
Abstract | Full text

32x32

Fatih Karakaya -Menduha Satır Kayserili 1940 SONRASI MODERN RESİM ANLAYIŞINDA SOYUT DIŞAVURUMCULUK AKIMI, 187-203
ABSTRACT EXPRESSION CURRENT IN MODERN PAINTING APPROACH AFTER 1940
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.66938
Abstract | Full text

32x32

Elifnur Elmas Koşarca -Tülün Malkoç MERSİN YÖRESİ BOZDOĞAN YÖRÜKLERİNDE MÜZİK KÜLTÜRÜ, 204-222
MUSIC CULTURE IN BOZDOĞAN YORUKS OF MERSIN REGION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.66989
Abstract | Full text

32x32

Yelda Usal Kuramdan Uygulamaya Sanat Eğitimi: Bauhaus, 223-231
Art Education from Theory to Practice: Bauhaus
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.67205
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.