Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi

Editor: Tahir Çelikbağ
Assistant Editor: Eylem Güzel, Cihangir Eker
Publication Place: Asos Yayıncılık
Year-Number: 2023-12
Generic File | Full text | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Prof. Dr. Meliha YILMAZ -Sevnur KAPTANOĞLU KOZ NURİ ABAÇ’IN ESERLERİNDE HİTİT UYGARLIĞI ETKİSİ, 1-14
INFLUENCE OF HITTITE CIVILIZATION ON NURİ ABAÇ’S WORKS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.70832
Abstract | Full text

32x32

Aslı İNANLI -Tarık YAZAR MİNİMALİZME KARŞI YENİ BİR ÜSLUP OLARAK MAKSİMALİZM VE TİPOGRAFİ, 15-31
MAXIMALISM AND TYPOGRAPHY AS A NEW STYLE AGAINST MINIMALISM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.73380
Abstract | Full text

32x32

Kerim Laçinbay -Hande Derinoğlu BİREYİN ESTETİK İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA BEDEN İŞARETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ, 32-45
THE ROLE AND IMPORTANCE OF BODY SIGNS IN MEETING AN INDIVIDUAL'S AESTHETIC NEEDS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.73508
Abstract | Full text

32x32

Bilge Şengül -Emrah Uysal ÇOCUĞUN YAŞANTISINA BAĞLI OLARAK RESİMLERİNDE KULLANDIĞI İMGELERİN RENK, ÇİZGİ VE KOMPOZİSYON AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ , 46-60
ANALYSIS OF THE IMAGES USED IN HIS PAINTINGS DEPENDING ON THE CHILD'S LIFE IN TERMS OF COLOR, LINE AND COMPOSITION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.73727
Abstract | Full text

32x32

Yalçın KARACA VAN ÇATAK İLÇESİNDE BİLİNMEYEN ÇILGA (ÇİÇAN) KİLİSESİ, 61-101
THE UNKNOWN CHILGA (CHICHAN) CHURCH IN ÇATAK DISTRICT OF VAN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.73841
Abstract | Full text

32x32

Çağatay ATLI -Hüseyin ELMAS KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MİLLİ DEĞERLER ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 102-113
THE ANALYSIS OF KYRGYZSTAN-TURKEY MANAS UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS NATIONAL VALUES TEACHING IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.73945
Abstract | Full text

32x32

serdal yerli -mehmet özcan SPORDA VE HALK OYUNLARINDA SANATIN İZLERİ, 114-124
TRACES OF ART IN SPORTS AND FOLK DANCES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.73984
Abstract | Full text

32x32

YELDA USAL -Çiğdem ÖZDEMİR Çocuk Resimleri ve Modern Sanat Anlayışı Arasındaki İlişki, 125-135
The Relationship Between Children's Paintings and the Modern Concept of Art
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.74145
Abstract | Full text

32x32

Hamid Maharramov -Tahir Çelikbağ GÖRSEL SANATLARDA GÖRSEL ALGI VE OPTİK İLLÜZYON KAVRAMLARIN ÖNEMİ, 136-148
THE IMPORTANCE OF VISUAL PERCEPTION AND OPTICAL ILLUSION CONCEPTS IN VISUAL ARTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.74279
Abstract | Full text

32x32

GUNAY BAGHIRLI -Beyhan Nazlı Koçbeker Eid İLKOKUL BİRİNCİ SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARINDA BULUNAN GÖRSELLERİN TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ, 149-167
AN ANALYSIS ON THE VISUALS IN THE PRIMARY SCHOOL FIRST GRADE MATHEMATICS TEXTBOOKS IN TERMS OF DESİGN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.74314
Abstract | Full text

32x32

menekşe ÜNSAL YALÇIN -Orhan Cebrailoğlu Batı Resim Sanatında Uyku Teması ve Metaforları, 168-180
Sleep Theme and Metaphors in Western Painting
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.73909
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.