Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi

Editor: Dr. Tahir ÇELİKBAĞ
Assistant Editor: Dr. Eylem GÜZEL, Dr. Samir SADIKOV, Arş. Gör. Cihangir EKER
Publication Place: Elazığ
Year-Number: 2019-3
Generic File | Full text | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Bahar Soğukkuyu Sosyal Medyada Postmodern Kolajlar: Sanat ve Hızlı Tüketim, 1-16
Postmodern Collages in Social Media: Art and Fast Consumption
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.36910
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

m. atilla söğüt - İldem AYTAR SEVER TASARIMDA DOGA ETKİSİ BİYOMİMİKRİ, 17-31
NATURAL EFFECT IN DESIGN BIOMIMICRY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.23480
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Songül Aral ESKİMALATYA’DA ŞERAFETTİN YAMANCAN HALI DOKUMA ATÖLYESİ, 32-48
ŞERAFETTIN YAMANCAN CARPET WEAVING WORKSHOP IN ESKIMALATYA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.39284
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Baltacan OPERA SANATINDA ESER YARATMA BAĞLAMINDA KADIN BESTECİ ETKENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 49-68
EVALUATION OF THE EFFECTİVENESS OF FEMALE COMPOSERS IN THE CONTEXT OF OPERA PRODUCTION IN THE ART OF OPERA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.7854
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

KIYMET GÜVEN AK SANAT KÜLTÜR POLİTİKA BAĞLAMINDA SANAT İKTİDAR İLİŞKİSİ, 69-86
İN THE CONTEXT OF ART CULTURE POLİCİES, ART POTENCY RELATİON
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.29338
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

özkan köse Geleneğin Postmodern Tezahürü: Mehter, 87-95
Postmodern Appearance of the Tradition: Mehter
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.39671
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tuba Yusufoğlu "AEI" HAVA FOTOĞRAFLARINDA VE REKLAM GRAFİKLERİNDE İSTANBUL, 96-110
ISTANBUL IN "AEI" AERIAL PHOTOGRAPHS AND ADVERTISING GRAPHICS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.23358
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Oğuz Tunç BİLGİSAYAR OYUNU KAVRAM TASARIMINDA SANAT AKIMLARININ YENİDEN YORUMLANMASI, 111-131
RE-INTERPRETATION OF ART MOVEMENTS IN COMPUTER GAME CONCEPT DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.40228
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.