Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi

Editor: Dr. Öğr. Üyesi Tahir Çelikbağ
Assistant Editor: Dr. Eylem Güzel, Dr. Samir Sadıkov, Arş. Gör. Cihangir Eker
Publication Place: Asos Yayıncılık
Year-Number: 2020-5
Generic File | Full text | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Mehmet Sinan Yum -Mehmet Sinan Yum DİJİTAL OYUNLARDA SAĞLANAN KULLANICI DENEYİMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENEREK DEĞERLENDİRİLMESİ: 'SKYRIM'., 1-19
DETERMINING THE INTERACTION VALUES IN DIGITAL GAMES ON USER EXPERIENCE DESIGN: 'SKYRIM'.
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.46980
Abstract | Full text

32x32

Sezen AKSU -Sezen AKSU 16. İSTANBUL BİENALİNİN, SANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ALGILANMASI, ANLAMLANDIRILMASI VE BELLEK OLUŞTURMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 20-36
A Research on Perception, Meaningfulness and Memory Creation of the 16th İstanbul Biennial by Students Receiving Art Education
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.47144
Abstract | Full text

32x32

GÜNAY BURCU -Burcu GÜNAY GROTEKS İMGE ÜZERİNE YAPIT ÇÖZÜMLEMELERİ, 37-55
WORK ANALYSIS ON THE GROTESQUE IMAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.47918
Abstract | Full text

32x32

Özlem Erzurumlu Jorayev -Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli TARİHİ BAĞLAMDA RUS TEKSTİLLERİ VE SANATÇI ANDREY MADEKİN, 56-82
RUSSIAN TEXTILES IN HISTORICAL CONTEXT AND ARTIST ANDREY MADEKIN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.48235
Abstract | Full text

32x32

Bengütay Hayırsever JALE YILMABAŞAR VE SEÇİLİ SERAMİK DUVAR PANOLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 83-100
JALE YILMABAŞAR AND AN EVALUATION ON SELECTED CERAMIC WALL PANELS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.48315
Abstract | Full text

32x32

Hasan Dilim BİLİM VE SANATIN PERSPEKTİFİNDEN DİJİTAL RESİMDE ALT YÜZEY YANSIMALARI (SUB-SURFACE SCATTERING), 101-111
SUB-SURFACE SCATTERING IN DIGITAL PAINTING FROM THE PERSPECTIVE OF SCIENCE AND ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.45856
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.