Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi

Editor: Dr. Tahir Çelikbağ
Assistant Editor: Dr. Eylem Güzel, Arş. Gör. Cihangir Eker
Publication Place: Asos Yayıncılık
Year-Number: 2023-11
Generic File | Full text | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Aygün YÖNDEM -AHMET DALKIRAN 1950 SONRASI ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE KONTROLLÜ SPONTANE YAKLAŞIMLAR, 1-32
CONTROLLED SPONTANEOUS APPROACHES IN CONTEMPORARY TURKISH PAINTING AFTER 1950
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.68641
Abstract | Full text

32x32

uğur günay yavuz -Mehmet Uluç Ceylani Farklılığın Çekiciliği Bağlamında Nan Goldin ve Ren Hang’in Reklam Fotoğrafları, 33-48
ADVERTISEMENT PHOTOS BY NAN GOLDIN AND REN HANG IN THE CONTEXT OF THE ATTRACTIVENESS OF DIFFERENCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.68873
Abstract | Full text

32x32

Hüseyin ELMAS -Zeynep Özdenur Evis SERVET-İ FÜNUN DERGİSİNDE (1896-1901) YAYIMLANAN RESİMLERİN SANAT KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDAKİ YERİ , 49-67
THE PLACE OF THE PAINTINGS PUBLISHED IN SERVET-I FUNUN MAGAZINE (1896-1901) IN THE FORMATION OF ART CULTURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.69070
Abstract | Full text

32x32

Tuğba AYAS ÖNOL BARNETT NEWMAN’IN SANATININ DÜŞÜNSEL KÖKLERİ , 68-87
THE INTELLECTUAL ORIGINS OF BARNETT NEWMAN'S ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.69102
Abstract | Full text

32x32

Yıldırım Onur ERDİREN YAŞAYAN KÜLTÜR TEKİRDAĞ MÜZELERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA, 88-98
A RESEARCH ABOUT LIVING CULTURE TEKIRDAG MUSEUMS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.69923
Abstract | Full text

32x32

Elmas Kendirli -İsa Eliri EKSLİBRİS TASARIMINDA STİLİZASYON VE SEMBOLLER, 99-111
STYLIZATION AND SYMBOLS IN EXLIBRIS ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.70024
Abstract | Full text

32x32

nesibe buket demir -İsa Eliri GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE PLASTİK SANATLAR EĞİTİMİ, 112-123
PLASTIC ARTS EDUCATION FOR VISUALLY DISABLED INDIVIDUALS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.70027
Abstract | Full text

32x32

Alper DEMİREL -Osman ÇAYDERE SANAT EĞİTİMİNDE DİJİTAL OKURYAZARLIK VE TERSYÜZ ÖĞRENİM MODELİ, 124-141
DIGITAL LITERACY AND FLIPPED LEARNING MODEL IN ART EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.70147
Abstract | Full text

32x32

Ümit Gezgin SANATIN UYGARLIK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE TOPLUMSAL HAYATI ETKİLEMESİ VE YÖNLENDİRMESİ, 142-149
INFLUENCE AND DIRECTION OF ART IN SOCIAL LIFE IN THE TOTALITY OF CIVILIZATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.70342
Abstract | Full text

32x32

Abdurrahman Eren -Merve Sürücü EMPRESYONİST SANATÇILARIN ÜSLUP, RENK VE TEKNİK ANLAYIŞININ; GÜNÜMÜZ SANATÇILARINA SAĞLADIĞI KATKILAR, 150-169
IMPRESSIONIST ARTISTS' STYLE, COLOR AND TECHNICAL APPROACH AND THEIR CONTRIBUTIONS TO TODAY'S ARTISTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.70506
Abstract | Full text

32x32

Funda Özşener Uyarlama ve Sadakat, 170-180
Adaptation and Loyalty
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.70676
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.