32x32

Mehmet Sinan Yum -Mehmet Sinan Yum DİJİTAL OYUNLARDA SAĞLANAN KULLANICI DENEYİMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENEREK DEĞERLENDİRİLMESİ: 'SKYRIM'., 1-19
DETERMINING THE INTERACTION VALUES IN DIGITAL GAMES ON USER EXPERIENCE DESIGN: 'SKYRIM'.
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.46980
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.