DİJİTAL OYUNLARDA SAĞLANAN KULLANICI DENEYİMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENEREK DEĞERLENDİRİLMESİ: 'SKYRIM'.

Author:

Number of pages:
1-19
Year-Number:
2020-5

Oyun sektörü küresel olarak en yüksek finansal, deneyimsel ve iletişimsel değere sahip sektörlerin başında gelmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak en başta birçok oyunun sinemaya uyarlanması, kitapların oyunlaştırılması ve en önemlisi oyunvari uygulamalarla okullarda eğitimler verilmesi durumu gerçekleşmektedir. Özellikle oyun firmalarının daha geniş kitlelere ulaşabilecek konu ve temalarda oyunlar geliştirmesi, oyunların sunduğu finansal iş modellerinin ve kullanıcı deneyimi değerlerinin yönetilebilmesiyle ilgilidir. Kullanıcı deneyimi hedefleri ekseninde görsel iletişim tasarımının etkileşimli sistemlere uyarlanması, oyun sektöründe yeni teknolojiler doğrultusunda yaşanan büyümenin ana sebeplerinin başında gelmektedir. Temelde her detayıyla tasarım merkezli üretimler olan oyunlar, dijital mecranın sağladığı kolay erişililebilirlik (accessibility) neticesinde yaş, kullanıcı kimlikleri ve demografik özelliklerden bağımsız olarak ilgi duyan herkese özgün kullanıcı deneyimi sunmaktadır. Çalışmada Bethesda firması tarafından 2011 yılında piyasaya sürülen ve alanında sayısız ödül kazanan 'The Elder Scrolls V: Skyrim' oyunu sunulmaktadır. Skyrim oyunu özgün içeriği ve kullanıcı deneyimi özelliklerinin çalışmanın hedefleriyle örtüşmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Oyunu oluşturan tüm elemanların bütünleşik biçimde birbirleriyle kurdukları kolektif iletişimin değeri, bu elemanların açıklanması ve ilişkilendirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Araştırma, sunulan anahtar kelimeler ekseninde örnek oyunun incelenmesi ve bu özelliklerin belirlenerek değerlendirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda kullanıcı deneyimini oluşturan görsel, akustik ve duygusal özellikler incelenerek, örnek oyunun başarısının nedenleriyle ilgili kullanıcı deneyimi tasarımı ekseninde disiplinlerarası niteliklerin vurgulanması ve çıkarımlarda bulunulması hedeflenmektedir. Çalışmanın özgünlüğünü oluşturan en büyük özellik, kullanıcı deneyimi ve etkileşim tasarımı konularında tez ve araştırmalar yapan yazarın aktif olarak oyuncu kimliğiyle oyunu uzun süre deneyimlemiş olmasıdır.

Keywords


The gaming industry is one of the leading industries with the highest financial, experiential and communicative values globally. As a result of this situation, many games are adapted to cinema, books are gamified and most importantly, education is given in schools with gamification applications. In particular, the development of games by gaming companies on topics and themes that can relate to wider audiences is related to the management of financial business models and user experience values offered by games. The adaptation of visual communication design to interactive systems centered on user experience goals is one of the main reasons for the growth of the gaming industry in line with new technologies. Games, which are basically detailed design-oriented productions, offer a unique user experience to anyone interested, regardless of age, user identities and demographic features as a result of the easy accessibility features provided by digital media. In the study, 'The Elder Scrolls V: Skyrim' game released by Bethesda in 2011 and won numerous awards is discussed. The Skyrim game was chosen due to its original content and user experience features overlapping with the scope of the study. The value of collective visual and experiential communication of the elements constituting the game, establish an integrated experience revealing the need to elaborate through associations provided in the study. The research is based on examining the game centered on the presented keywords, determining experince based qualities and evaluating these features. In this context, by examining the visual, acoustic and emotional features that make up the user experience, it is aimed to emphasize the interdisciplinary qualities and make inferences centered on user experience design. The most important fact that contributes to the originality of the study is the fact that the author who has published various articles on user experience and interaction design, has been an active player experiencing the game for a long time.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 272
Number of downloads 260

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.