32x32

Ümit Gezgin SANATIN UYGARLIK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE TOPLUMSAL HAYATI ETKİLEMESİ VE YÖNLENDİRMESİ, 142-149
INFLUENCE AND DIRECTION OF ART IN SOCIAL LIFE IN THE TOTALITY OF CIVILIZATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.70342
Abstract | Full text

32x32

Ümit Gezgin TÜRK RESMİNDE SOYUT SANATIN ÖZGÜN KİMLİĞİNİ DÜŞÜNMEK, 58-68
CONSIDERING THE UNIQUE IDENTITY OF ABSTRACT ART IN TURKISH PAINTING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.68299
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.