SANATIN UYGARLIK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE TOPLUMSAL HAYATI ETKİLEMESİ VE YÖNLENDİRMESİ

Author:

Number of pages:
142-149
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-11

Tarih boyunca sanat bireyi olduğu kadar, aynı zamanda toplumsal hayatı da etkilemiş ve hatta yönlendirebilmiştir. Çünkü sanat, insan duygu ve düşüncelerini etkileyen ve yönlendiren bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Giderek insanın varoluşuna da müdahale ederek,  yaşam biçimini de şekillendirebilmekte başarı gösterebilmektedir.  Zaten sanatın varlık şartı, etkilenme olduğu kadar aynı zamanda etkileme ve yönlendirme üzerine de kurulu olmasıdır.

Hangi anlamda olursa olsun, sanatın her türlüsü; edebiyattan, görsel sanatlara, mimarlıktan, resim, heykel ve tiyatroya, sinemaya kadar; hemen hemen sanatın varlık kazandığı her alan, aynı zamanda toplumsallık durumunu da etkilediği ve şekillendirdiği bir alan olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu yönüyle sanat toplumlara yön verebilmekte ve yeni anlamlar, değerler oluşturabilmektedir.

Keywords


Human  had been effect especialy by art, along all history; and it’d effect society life. Because, art have a lot of different espect for human emotion and them things. Therefore, it is can press human excistantializsm and perspective of life. Also, art have a lot of different especat related life; it’s effect life and same direction people life.

What ever meaning of life, especial related art; from literatur, visuel arts, Architeck, painting, scupture and theatre, finally cinema; also, every pact of arts, and they have a lot of different elements, also have different perspective.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 863
Number of downloads 489

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.