32x32

Seyhan MERCAN KALAYCI MODERN TÜRK RESİM SANATINDA PORTRE BAĞLAMINDA ŞÜKRİYE DİKMEN’İN VE KADIN POTRELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 214-224
AN EVALUATION ON ŞÜKRİYE DİKMEN’S WOMEN PORTRAİT IN THE CONTEXT OF IN MODERN TURKISH PAINTING ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.68512
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.