32x32

Seyhan MERCAN KALAYCI - SANAT ESERİNDE İKONOGRAFİNİN ÖNEMİ ve CARAVAGGİO'NUN JUDİTH HOLOFERNES’İN KAFASINI KESERKEN” ADLI ESERİNİN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLENMESİ, 278-287
THE IMPORTANCE OF ICONOGRAPHY IN A WORK OF ART AND THE ICONOGRAPHICAL ANALYSIS OF CARAVAGGIO'S WORK CALLED
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.77131
Abstract | Full text

32x32

Seyhan MERCAN KALAYCI MODERN TÜRK RESİM SANATINDA PORTRE BAĞLAMINDA ŞÜKRİYE DİKMEN’İN VE KADIN POTRELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 214-224
AN EVALUATION ON ŞÜKRİYE DİKMEN’S WOMEN PORTRAİT IN THE CONTEXT OF IN MODERN TURKISH PAINTING ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.68512
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.