MODERN TÜRK RESİM SANATINDA PORTRE BAĞLAMINDA ŞÜKRİYE DİKMEN’İN VE KADIN POTRELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages:
214-224
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

Cumhuriyet dönemi ile Türk resim sanatında görülen batı etkisi bazı sanatçıların çalışmalarında konu ve içerik bakımından ulusal niteliklerinde katılmasıyla değer kazanmıştır.  Türk resim sanatındaki batılılaşma sürecinde kadın ressamlarımızın varlığı da bu süreci hızlandıran ve değer katan önemli etmenlerdendir. Bu süreçte kadın sanatçıların toplum içindeki etkinliğinin artması ve Türk resim sanatında sanatçı, eğitimci ve düşünür olarak da katkı sağladıklarını görmekteyiz. Cumhuriyet dönemi kadın ressamlarımızdan olan Şükriye Dikmen, Türk resim sanatına katkısı olan önemli ressamlarımızdan biridir. Bu çalışmada “Modern Türk Resim Sanatında” kendine has sanatsal üslubunu etkili biçimde kullanan kadın sanatçımız “Şükriye Dikmenin” porte bağlamında çalışmalarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme sanatçının yaptığı kadın portrelerinden on tanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet dönemi önemli kadın sanatçıların temsilcilerinden biri olan Şükriye Dikmenin eserlerinin porte bağlamında değerlendirilmesi sanatçının, özgün ve güçlü sanatsal ifade biçiminin irdelenmesi ile bu çalışmanın Türk resim sanatına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma literatür taraması yapıldıktan sonra betimsel analiz yöntemi ile sanatçının kadın portrelerinin sanatsal özgünlüğünü ve tekniğinin irdelenmesi ile gerçekleşmiştir.

Keywords


The western influence seen in Turkish painting art in the Republican period gained value with the participation of some artists in their works in terms of subject and content. The presence of our female painters in the westernization process in Turkish painting is one of the important factors that accelerate this process and add value. In this process, we see that women artists increase their effectiveness in society and contribute to Turkish painting art as artists, educators and thinkers. Şükriye Dikmen, one of our female painters of the Republican era, is one of our important painters who contributed to Turkish painting. In this study, the works of our female artist “Şükriye Dikmenin”, who effectively uses her unique artistic style in “Modern Turkish Painting Art”, were evaluated in the context of portrait. This evaluation was carried out using ten of the female portraits made by the artist. It is thought that this study will contribute to Turkish painting by evaluating the works of Şükriye Dikmen, one of the representatives of important women artists in the Republican period, in the context of portraiture and examining the artist's unique and strong artistic expression. The study was carried out by examining the artistic originality and technique of the artist's female portraits with the descriptive analysis method after the literature review.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 537
Number of downloads 540

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.