32x32

menekşe ÜNSAL YALÇIN -Orhan Cebrailoğlu Batı Resim Sanatında Uyku Teması ve Metaforları, 168-180
Sleep Theme and Metaphors in Western Painting
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.73909
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.