Batı Resim Sanatında Uyku Teması ve Metaforları

Author:

Number of pages:
168-180
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-12

Uyku, bireylerin yaşam kalitesini ve sağlığını etkileyen temel ve vazgeçilmez günlük yaşam aktivitelerinden biri olup fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir kavramdır. Metafor ise bir şeyi başka şey ile benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazlardır ve genellikle görsel ya da somut ifadelerle anlatımı kuvvetlendirme amacıyla kullanılır.

Uyku bütün canlıları ilgilendiren bir konu olduğu için yaşamla iç içedir ve uyku üzerine atasözleri, deyişler, ninniler ve inançlar çok yaygındır. En eski çağlardan beri uyku, birçok toplum tarafından ölüm, ruhani iletişim, güç, zaman gibi birden çok kavramla özdeşleştirilmesi dolayısıyla felsefe, psikoloji, mitoloji ve sanat alanlarında sıkça değinilen bir tema olmuştur. Resim sanatında da kullanıldığı görülen uyku temasının resimlerdeki yansımalarının araştırılması ve bu örneklerin tespit edilerek yorumlanması bu araştırmanın temel konusunu teşkil etmektedir. Araştırma kapsamında birden çok sanatçının eserlerinde uyku konusunu işlediği tespit edilmiş ancak hepsine değinmek olası olmayacağı için uyku teması ve metaforları konusana etkin ve çeşitlilik sunabilecek örnekler seçilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda uykunun metafor olarak kullandıldığı kavramlar Batı resim sanatı tarihi içerisinde araştırılmış ve sonuç olarak; çoğu resimde  uykunun toplumsal olguların (din, sosyal statü vb.) ve insani duyguların (korku, tutku, mutluluk vb) metaforu olarak kullanıldığı görülmüştür. 

Keywords


Sleep is one of the basic and indispensable daily life activities that affect the quality of life and health of individuals and is a concept with physiological, psychological and social dimensions. Metaphors, on the other hand, are metaphors that are used to compare, compare and explain one thing with another thing and are generally used to strengthen the expression with visual or concrete expressions. 

Since sleep is a subject that concerns all living things, it is intertwined with life and proverbs, sayings, lullabies and beliefs about sleep are very common. Since the earliest times, sleep has been a theme frequently mentioned in philosophy, psychology, mythology and art, as many societies have identified it with multiple concepts such as death, spiritual communication, power and time. The main subject of this research is to investigate the reflections of the theme of sleep, which is also seen to be used in the art of painting, and to identify and interpret these examples. Within the scope of the research, it was determined that more than one artist dealt with the subject of sleep in their works, but since it would not be possible to mention all of them, it was tried to select examples that could offer effective and diversity in metaphor.In this context, the concepts in which sleep is used as a metaphor were investigated within the history of Western painting and as a result, it was seen that sleep was used as a metaphor for social phenomena (religion, social status, etc.) and human emotions (fear, passion, happiness, etc.) in most paintings.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 19,068
Number of downloads 1,063

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.