32x32

Çağatay ATLI -Hüseyin ELMAS KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MİLLİ DEĞERLER ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 102-113
THE ANALYSIS OF KYRGYZSTAN-TURKEY MANAS UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS NATIONAL VALUES TEACHING IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.73945
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.