32x32

Burcu AYAN ERGEN Çağdaş Türk Sanatçıların Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Göç Konulu Yerleştirme Yapıtları Üzerine, 166-179
On the Installation Artworks of Contemporary Turkish Artists, About Women, Gender and Migration
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.68383
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.