Çağdaş Türk Sanatçıların Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Göç Konulu Yerleştirme Yapıtları Üzerine

Author:

Number of pages:
166-179
Year-Number:
2023-10

“Çağdaş Türk Sanatçıların Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Göç Konulu Yerleştirme Yapıtları Üzerine” isimli metnin amacı, Türk Çağdaş Sanatının gelişim sürecinde, bienal gibi kırılma noktası olarak görülebilecek büyük sergi ve projelerde eserleri sergilenen ve önemli müze ve özel koleksiyonlarda yapıtları yer aldığı için kendini kanıtlamış kadın sanatçıların, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, kadına bakış, göç ve yer değiştirmeyle ilgili enstalasyon üretimlerini araştırıp incelemektir.

Başlıkta bilinçli olarak “kadın sanatçı” ifadesini kullanmadan yani en başta, ele alınan sanatçıların toplumsal eşitsizlik başlığı altında eleştirdikleri ayrımın yapılmamasına dikkat edilerek hareket etmeye çalışılmıştır.

Bu makalede, Türk çağdaş sanatçılarından Nil Yalter, Gülsün Karamustafa, Şükran Moral, Canan ve Nilbar Güreş’in yerleştirmeleri kronolojik bir sırayla ele alınmaktadır. Makalede yer verilen sanatçılar yaptıkları yerleştirmelerde dönemin farklı sorunlarına ışık tutmuşlardır. Her sanatçıdan seçilen belli başlı projelerle, sanat hayatlarında yaptıkları seçimler, yönelimleri ve sonrasında bunlar arasında bir bağlantı olup olmayacağı incelenmiştir. Özellikle toplumda yapılan ayrımcılık ve göçle birlikte bireylerin yaşadıkları değişim üzerine ortak noktalar bulunmuştur.

 

Keywords


The purpose of the text titled “On the Installation Artworks of Contemporary Turkish Artists About Women, Gender and Migration” is to focus on women who have proven themselves because their works are exhibited in major exhibitions and projects that can be seen as a breaking point in the development process of Turkish Contemporary Art, such as the biennial, and their artworks are included in important museums and private collections. The aim of the study is to research and analyze the installation productions of artists on gender, discrimination, view of women, migration and displacement.

By not using the phrase "female artist" consciously in the title, goal was to avoid making the gender distinction which the artists in question have criticized within their artworks under the title of social inequality.

In this article, installations of Turkish contemporary artists Nil Yalter, Gülsün Karamustafa, Şükran Moral, Canan and Nilbar Güreş are discussed in chronological order. The artists featured in the article shed light on different problems of the period in their installations. It has been examined whether there will be a connection between the major projects selected from each artist, the choices they made in their art life, their orientations and afterwards. Common points have been found on the change experienced by individuals, especially with the discrimination and migration in the society.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 241
Number of downloads 278

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.