32x32

Hüseyin ELMAS -Zeynep Özdenur Evis SERVET-İ FÜNUN DERGİSİNDE (1896-1901) YAYIMLANAN RESİMLERİN SANAT KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDAKİ YERİ , 49-67
THE PLACE OF THE PAINTINGS PUBLISHED IN SERVET-I FUNUN MAGAZINE (1896-1901) IN THE FORMATION OF ART CULTURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.69070
Abstract | Full text

32x32

Hüseyin ELMAS MELİHA YILMAZ' IN RESİMLERİNDE VARLIK BULAN PETROGLİFLER, 101-113
THE PETROGLYPHS THAT EXIST IN MELİHA YILMAZ'S PAINTINGS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.68332
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.