32x32

Halil Selçuk Gürışık -Halil Selçuk GÜRIŞIK GELENEKSELDEN GÜNCELE TASARIM ODAKLI KÜLTÜREL KODLARIN EVRİMİ, 116-128
DESIGN MEMEPLEXES EXCHANGE INTERVENE IN TRADITIONAL TO CONTEMPORARY PRODUCT DEVELOPMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.44103
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.