GELENEKSELDEN GÜNCELE TASARIM ODAKLI KÜLTÜREL KODLARIN EVRİMİ

Author:

Number of pages:
116-128
Language:
English
Year-Number:
2020-4

Bu makale, Anadolu keçe üreticileri ile yakınlarda çalışan aracı / tasarımcı arasındaki tasarım meme değişim yönleri ile geleneği günümüze doğru sürükleyen nesne tabanlı stratejilerin evrimsel bölümlerini pekiştirmeye çalışıyor. Hikâyeleri ve genetik kodları farklı olmasına rağmen, worshop ortamında “bilgi paylaşımı” nın yaratıcı uygulamalarıyla ortaya çıkan nesne tabanlı karşılıklı durum, tasarım meme transferini ve ardından yeni tasarım memepleksini kolaylaştırır. Ayrıca, on yıllık araştırma döneminden sonra ortaya çıkan bağlamsal modelin analiz edilmesi, daha geniş bir yelpazedeki alternatif öğretim ve çevre konularının ele alınmasının öğrenilmesine dayanmaktadır; Çağdaş kültürel evrim geleneği, yazar / araştırmacının ve Anadolu Keçe Üreticileri Sanatkârlarının arabuluculuk eylemine yansımıştır.

Keywords


This article attempts to consolidate evolutionary segments of object-based strategies driving tradition toward the contemporary via aspects of design meme exchange between Anatolian felt-makers and mediator/designer working in proximity. Although his-stories and genetic codes are differentiated, object-based reciprocity evolved through creative practices of “information sharing” in the workshop environment facilitates design meme transfer and thereafter-new design-memeplex (Memeplex, 2020). Also, analysing the contextual model, this found after ten year research period become base on creating alternate teaching and learning environmental issues deals within a larger spectrum; Tradition to Contemporary cultural evolution reflected up on inter-mediatory action of the author/researcher and Anatolian Felt-maker Artisans. The outcomes of product orientated (theory related practice base) research; through memeplex exchange as a mediatory action of the rejuvenation practice for the product (felted artefacts) and create another specific example in the cultural continuum of the art and craft movement in Anatolian cultural geography (Gürişik, 2006).

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,031
Number of downloads 1,115

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.