32x32

Çiğdem Özdemir -Meliha Yılmaz Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Dışavurumcu Resimlerinde Yazınsal Anlatımın Yaratıcılık Açısından İncelenmesi , 11-22
An Investigation Of Literary Expression In Expressive Pictures In Terms Of Creativity Of Fine Arts High School Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/usved.48107
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.