Yazım ve Yayın İlkeleri


 

ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK DERGİSİ

MAKALE YAYIM İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

 

 (USVED Örnek Makale Şablonu'nu indirmek için tıklayınız.)

 

Genel İlkeler

 1. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 sayı yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.
 2. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi, sanatla ilgili bilimlerin her alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları ile nekroloji metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.
 3. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.
 4. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.usved.com adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.
 5. Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.
 6. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.
 7. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.
 8. Yayınlanması için Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.
 9. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
 10. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Diğer dillerden gelen yazılar değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

 

Değerlendirme Süreci

 1. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergi sistemine makale eklendikten sonra editör kontrolünden geçen makale 3 kişilik bir değerlendirme kuruluna gönderilerek hakem süreci başlatılır. Gönderilen çalışmalarda yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayınlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenecektir.
 2. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.
 3. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.
 4. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.
 5. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.
 6. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 20 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.
 7. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.
 8. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.
 9. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.
 10. Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.
 11. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.
 12. Dergide yayınlanacak yazıların vergi, intihal raporu, tasarım, uluslararası indekslere tanıtımı, DOI numarasının satın alınması Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır.

 

Yazım Kuralları ve Biçimsel Özellikler

 1. Yayınlanması amacıyla Sanat ve Estetik (International Journal of Art and Aesthetics) Dergisi’ne gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 150, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.
 2. Makalelerde yapılan atıflar için metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilmesi amacıyla APA sistemi kullanılmalıdır.
 3. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.
 4. Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.
 5. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.
 6. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir: 

 

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir.)

Üst Kenar Boşluk:  3 cm

Alt Kenar Boşluk:   3 cm

Sol Kenar Boşluk:  3,5 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

(Sayfa kenar boşluk ayarları için Sayfa Düzeni > Kenar Boşlukları > Özel Kenar Boşlukları adımları izlenerek yukarıdaki değerler girilebilir. İngilizce Word kullananlar için Page Layout > Margins > Custom Margins...)

Yazı Tipi: Book Antiqua

Yazı Boyutu: Başlıkta 11, metinde 11, özetlerde ve anahtar kelimelerde 10, kaynakça ile görsel/tablo bilgilerinde 10 ve dipnotlarda 9 punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

(Paragraf aralığını ayarlayabilmek için, ana ekranda yer alan Satır Aralığı/Line Spacing butonuna, ardından Satır Aralığı Ayarları/Line Spacing Options butonuna tıklayınız. Açılan pencerede Aralık/Spacing başlığı altında Önce ve Sonra/Before and After boşluklarına paragraf aralığı değerlerini girebilirsiniz.)

Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm (Tab tuşu ile tek tıklamada 1 cm satır giritisi bırakabilmeniz için Word dosyasında sayfanın boş bir yerine sağ tıkladıktan sonra sırasıyla Paragraf > Sekmeler > Varsayılan Sekme Durağı 1 cm olarak ayarlanmalıdır. İngilizce Word kullananlar için Paragraph > Tabs... > Default Tab Stops...)

Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek (Ana menüdeki Line Spacing/Satır Aralığı butonu ile ayarlayabilirsiniz.)

 

 1. Yazarların metinlerini oluştururken yararlanabilecekleri, yazım kurallarına göre düzenlenmiş ve biçimlendirilmiş olan yayın şablonu bu linkten indirilebilir. Yazarların bu şablona hareket etmeleri, metinlerini derginin yayın ilkeleri ve formatına göre düzenlemelerine yardımcı olacaktır.

 

SANAT VE ESTETİK DERGİSİ (INTERNATIONAL OF ART AND AESTHETİCS)

ÖRNEK YAZIMLAR

Tek isimli kitap

Soyad, A. (Yayım Yılı). Kitabın Adı. Yayın şehri: Yayımcı.

Metin, B. (2005). Osmanlı Minuatür Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Ahmet, M. (2004). Osmanlı Tasvir Sanatlar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

İki-Üç Yazarlı Kitap

Soyad, A.; Soyad, A.; Soyad, A. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayın Şehri: Yayımcı.

Yıldırım, A.; Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Çetişli, İ.; Çetin, N.; Doğan, A.; Gür, A.; Demir, Ş.; Karataş, C. (2007). II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.

Çeviri Kitap

Soyad, A. (Yayım Yılı). Kitabın Adı (Çev.,/Haz.,), Yayım Şehri, Yayımcı.

Pearson, Carol S. (2003). İçimizdeki Kahraman (Çev. Semra Ayanbaşı). İstanbul: Akaşa Yay.

Livigston, R. (1998). Geleneksel Edebiyat Teorisi (Çev. Necat Özdemiroğlu). İstanbul: İnsan Yayınları.

Yazma Eser

Yazar/Eserin Adı, Bulunduğu Yer, Bölüm Mecmu’a,

Esad Ef., Süleymaniye Kütüphanesi, No: 3468, İstanbul.

Hoca Sadettin, Tacü’t-Tevarih I-II, İstanbul, 1279.

Yazarı Belirtilmemiş Kitap

Eserin Adı (Yayım Yılı). Yayım Yeri: Yayımcı.

İmlâ Kılavuzu (2000). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Türkçe Sözlük I-II (1998) (9. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Editörlü Kitapta Bölüm

Soyad, Ad, (Yayım Yılı), “Bölüm Adı”, (Ed. Editörün Adı Soyadı) Kitabın Adı, Yayım Yeri

İnalcık, Halil, (1998), “Çiftliklerin Doğuşu: Devlet, Toprak Sahipleri ve Kiracılar”, (Ed. Çağlar Keyder, Faruk Tabak), Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, s. 17-35, İstanbul.

Tez

Soyad, Ad, (Tarih), Tezin Adı, Enstitü, Yayın Yeri.

Gürlek, Mehmet, (2011), İbrahim Bin Abdullah'ın Cerrah-Name (Alaim-i Cerrahin) (Giriş-Metin-Sözlük), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Makale

Soyad, A. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Cilt-Sayı, Yayın Yeri, Sayfa numarası.

Alpagut, U., (2013), “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Eğitiminin Yaygınlaştırılması”. Milli Folklor, Y. 25, S. 97, s. 210-230.

Çok Yazarlı Makale

Soyad, A.; Soyad, A., (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, cilt-sayı bilgisi, Yayın Yeri, Sayfa numarası.

Genç, Y.; Ustabaşı, D., (2013). “Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma”. Jass Studies, Volume 6/3, s. 213-238.

Sempozyum/Konferans/Bildiri

Soyad, ., (Tarih). “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, Editör (varsa) Yayımlayan, Sayfa Aralığı, Etkinliğin Yeri

Topaktaş, H. (2012). “Polonya Arşivlerinden Archıwum Glówne Akt Dawnych (Agad) ve Osmanlı Tarihine Dair Belge Koleksiyonları” “Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2012, Bahar (16), s. 215-222.

Gözübüyük, F. M. (2012). “Adıyaman ve Kültürel Ortam”. I. Uluslararası Kommagene Kültür, Sanat ve Turizm Sempozyumu, 24-25 Haziran 2010, (Ed. Bahir Selçuk), Adıyaman Üniversitesi, s. 59-74, Adıyaman.

Ansiklopedi maddesi

Soyad, A. (Tarih). “Madde Hali”, Ansiklopedinin Adı, C:, Yayımlayan, s.(sayfa aralığı), Yayınlanma Yeri.

Bayraktar, M. (1996)., “Dâvûd-ı Kayseri”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), C. IX, s. 32-35, İstanbul.

Gazete yazısı

Soyad, A., “Yazının Başlığı”, Gazetenin Adı, Tarih.

Akyol, T., (2005), “Sosyal Bilim Ödülleri”, Milliyet. CİVAOĞLU, Güneri, (2013), “Petrol ve Kan”, Milliyet.

DİĞER KAYNAKLAR

Kurumsal WEB sayfası / Kurum Adı, Web Adresi

Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, www.mkutup.gov.tr

YÖK, Yüksek Öğretim Kurumu, www.yok.gov.tr.gov.tr

Televizyon ve Radya Prog.

Film Eserin yazarı, Film ismi, Tarih, Yönetmen, Yapımcı,

Cumali, Necati, Susuz Yaz, (1963), Yön., Metin Erksan, Yap., Metin Erksan, Ulvi Doğan.

Belgesel

Yıldız, Hasan (Yön.), Sultanların İzinde, (2012), Yap., Hasan Yıldız. TRT.

Dizi

Öztan, Ziya (Yön.), Kurtuluş, (1994), Eser: Turgut Özakman.

Yabancı (Film, Dizi, Belgesel)

Emmerich, Roland (Yön.), MÖ. 10.000, (2008), Berlin.

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.