OPART SANATININ GRAFİK TASARIMDAKI YANSIMALARI VE ÖRNEKLERİ

Author:

Number of pages:
265-277
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-13

Sanat tarihi boyunca, sanatçılar mesajlarını izleyicilere en etkili şekilde iletmek için çeşitli teknikler ve yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Bu çabalar, sanatın her alanında yeni arayışlara yol açmış ve bazı akımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu makalede, 1950'lerden itibaren ortaya çıkan ve insan beyninin algısal yapısını ele alan Op Art akımına odaklanılmaktadır. Bu makalede, Op Art akımının grafik tasarımdaki yansımaların ortaya çıkışı ve temel prensiplerini incelenmektedir. Bu sanat akımının öncülerinden bahsedilirken Vasarely, Yakov Agam ve Jesus Raphael Soto gibi sanatçıların eserleri ve etkileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Op Art'ın insan algısını ve optik yanılsamaları ele alan bir sanat akımı olduğu vurgulanmaktadır. Op Art'ın Temel Prensipleri: Op Art eserleri, belirli teknik ilkeler ve optik yasalar gerektirir. Sanatçılar, kurgusal mantığa ve yanılsamanın yapısına dayalı olarak belirli geometrik desenlerde eserler yaratmışlardır. Bu desenler, izleyicilerin gözlerinin ve beyninin optik yanılsamalara yanıt vermesini sağlar. Op Art, fiziksel ve psikolojik etkiler yaratarak izleyiciyi etkiler ve sanatçının kontrolü altında bir deneyim sunar, belirli teknik ilkeler ve optik yasaların yattığı belirtilmektedir. Sanatçıların, kurgusal mantığa ve yanılsamanın yapısına dayalı olarak geometrik desenlerde eserler yarattıkları ifade edilmektedir. Op Art’ın hem fiziksel hem de psikolojik etkiler yaratarak izleyiciyi etkileyebilen bir sanat akımı olduğu belirtilmektedir. Makalede ayrıca, Op Art'ın grafik tasarımda etkili bir şekilde kullanıldığı açıklanmıştır.

Keywords


Throughout art history, artists have developed various techniques and approaches to convey their messages to audiences in the most effective way. These efforts have led to new searches in every field of art and caused the emergence of some movements. This article focuses on the Op Art movement, which emerged from the 1950s and deals with the perceptual structure of the human brain. In this article, the emergence and basic principles of reflections in graphic design of the Op Art movement are examined. While the pioneers of this art movement are mentioned, the works and influences of artists such as Vasarely, Yakov Agam and Jesus Raphael Soto are emphasized. It is also emphasized that Op Art is an art movement that deals with human perception and optical illusions. Basic Principles of Op Art: Op Art works require certain technical principles and optical laws. Artists have created works with specific geometric patterns based on fictional logic and the structure of the illusion. These patterns allow viewers' eyes and brains to respond to optical illusions. Op Art affects the viewer by creating physical and psychological effects and provides an experience under the control of the artist, it is stated that certain technical principles and optical laws lie. It is stated that artists create works in geometric patterns based on fictional logic and the structure of illusion. It is stated that Op Art is an art movement that can influence the audience by creating both physical and psychological effects. The article also explains how Op Art is used effectively in graphic design

Keywords

Article Statistics

Number of reads 75
Number of downloads 76

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.