Sanat Tarihinin Sonu: Tarih Sonrası Sanat Yapay Zekâ ve Teknoloji

Author:

Number of pages:
211-233
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-13

Sanat ve teknoloji yüzyıllar boyunca sürekli olarak birbirini etkilemiş ve birlikte gelişmiştir, kültürel açıdan önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir. Geçmişte tuvallerde sanat üretmek için aletler kullanılıyordu, oysa bugün, sanat yaratmak için bilgisayar kullanan sanatçılar, eserlerini yaratırken malzeme olarak çok çeşitli bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanmaktadırlar.  Bu tür uygulamalar yeni sanat eserleri üretmek için teknolojinin karşılıklı taklitleridirler. Bu iki unsuru bir arada barındıran çok sayıda sanat eseri örnekleri görülmektedir. Dolayısıyla yeni sanat eserleri teknolojiyle uyum sağlarken, yapay zekâ, bilgisayar ve dijital teknolojide de bir arada paralel gelişmektedirler. Yapay zekâ teknolojiyle uyumlu bir yaşam tarzları ve kullanımlar bağlamında işlevini görürken aynı zamanda içinde bulunduğumuz tekno-kültürel yapı, sanat eserlerinin farklı yaratma biçimlerini de ortaya çıkartmaktadır. Yapay zekâ sanatsal çalışma alanının sınırlarını genişletirken yeni ifade biçimleri yaratmakta ve sanatçıların algılarını ve düşünme biçimlerini değiştirmektedir. Bu makale, ayrıca yapay zekânın sanat dünyasındaki rolü ve dönüştürücü gücünü araştırarak yapay zekânın algoritmik çalışma prensiplerini ve üretim süreçlerini değerlendirerek açığa çıkartmağa amaç edinmiştir. Sanat ortamı ve sanatsal yaratım arasındaki konuları, sanat ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi, teknolojinin eserler üzerindeki etkisini ve bilgi teknolojisi ve çağdaş sanattaki gelişmelerini analiz edilerek yeni olanaklarını açığa kavuşturmaktır. Araştırmanın temel amacı, toplumsal yapı ve teknolojideki değişimlerin sanatçıların üretim sürecindeki, sanat algısına ve sanatsal olgularının etkisini yapay zekâ merkeze alınarak incelemektir.

 

Keywords


Art and technology have constantly influenced each other and developed together over the centuries, bringing with them important cultural changes. In the past, tools were used to produce art on canvases, whereas today, artists who use computers to create art use a wide variety of computer software and hardware as materials when creating their works.   Such practices are mutual imitations of technology to produce new works of art. There are many examples of works of art that combine these two elements. Therefore, while new works of art adapt to technology, they also develop in parallel with artificial intelligence, computer and digital technology. While artificial intelligence functions in the context of lifestyles and uses compatible with technology, the techno-cultural structure we are in also reveals different ways of creating works of art. While artificial intelligence expands the boundaries of the artistic field of work, it creates new forms of expression and changes artists' perceptions and ways of thinking. This article also aims to reveal the role and transformative power of artificial intelligence in the art world by evaluating its algorithmic working principles and production processes. It aims to clarify new possibilities by analyzing the issues between art medium and artistic creation, the relationship between art and reality, the impact of technology on works, and the developments in information technology and contemporary art. The main purpose of the research is to examine the effects of changes in social structure and technology on the production process of artists, their perception of art and artistic phenomena, focusing on artificial intelligence.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 75
Number of downloads 86

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.