Çocuk Resimleri ve Modern Sanat Anlayışı Arasındaki İlişki

Author:

Number of pages:
125-135
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-12

Sanat, bir yaşam biçimidir ve yaşam olduğu sürece var olacaktır. Modern sanat anlayışı ise, değişen toplumsal anlayışın başladığı günden bugüne kadar ki sanat anlayışını ifade etmektedir. Modern sanat, biçim, imge, yüzey ve rengin spontane ve gerçekçi yansımalarının varoluşçu felsefeye dayanarak şekillenmesidir. Çocuk resimlerinin ise kendi iç konuşmalarından ürettikleri benzetmeler ve metaforlardan oluştukları görülmektedir. Özellikle, anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar ileri düzey bir yaratıcılık gösterirler. Hem sanat hem de modern sanat anlayışı içinde çocuk resminin önemli bir yeri vardır. Süreç olarak çocuğun çizgisel gelişimi, sanatsal yeteneği ve ilgisi dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda bakıldığında, çocukların gerçekçi değil, algıladıkları gibi resmetme ve resim yaparken özgün bir yol izlemeleri, çocuk resimlerinin modern sanat ile olan ilişkisini ve modern sanata kaynaklık ettiğini göstermektedir. Modern resim sanatı içinde çocuk resimlerinden etkilenen veya bu çabayı gösteren resim sanatçıları olmuştur. Pablo Picasso, Paul Klee, Karel Appel ve Cy Twombly bunlardan bir kaçıdır. Bu araştırma çerçevesinde adı geçen modern resim sanatçılarının eserlerinin çocuk resimleriyle olan ilişkisi irdelenmiştir. Araştırmada, ilgili literatür taraması ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve bulguların çocuk resmi ile olan ilişkisi yüzey, biçim, renk bağlamında ele alınarak incelenmiştir.

Keywords


Art is a way of life and will exist as long as there is life. The understanding of modern art expresses the understanding of art from the day the changing social understanding began until today. Modern art is the formation of spontaneous and realistic reflections of form, image, surface and color based on existential philosophy. It is seen that children's drawings consist of similes and metaphors produced by their own inner conversations. In particular, children of kindergarten and primary school age show an advanced level of creativity. Children's drawing has an important place in both the understanding of art and modern art. As a process, the child's linear development, artistic ability and interest should be taken into consideration. When looked at in this context, the fact that children paint as they perceive, rather than realistically, and that they follow an original way while painting shows the relationship of children's paintings with modern art and the source of modern art. In modern painting, there have been painting artists who were influenced by children's paintings or made this effort. Pablo Picasso, Paul Klee, Karel Appel and Cy Twombly are a few of them. Within the framework of this research, the relationship between the works of the mentioned modern painting artists and children's paintings was examined. In the research, the data obtained through the relevant literature review were evaluated and the relationship between the findings and the child's drawing was examined in the context of surface, form and color.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 683
Number of downloads 728

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.