EMPRESYONİST SANATÇILARIN ÜSLUP, RENK VE TEKNİK ANLAYIŞININ; GÜNÜMÜZ SANATÇILARINA SAĞLADIĞI KATKILAR

Author:

Number of pages:
150-169
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-11

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan empresyonizm akımı, dönemin geleneksel kuralları ile yapılan resim sanatına getirmiş olduğu yeni üslup ve teknik anlayışı ile sanata farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Kapalı alanlarda yapılan soluk renkli resimlerin yerini, zamanla penceresi dışarı açılan canlı renklere ve geniş manzaralara bırakmıştır. Empresyonist ressamlar halkın gündelik yaşamlarına yer vermiş, fırça vuruşları ile yaptıkları eserlere hareketlilik katarak o anı, ışığı ve perspektifi yakalamaya çalışmışlardır. Kendilerini özgürce ifade edebilen empresyonist sanatçılar kullandıkları renkler, malzemeler ve mekân algısı ile günümüze kadar ulaşan yeni bir akımı başlatmış, klasik ve ağır işleyen sanat anlayışının daha hafif ve işlevsel olmasını sağlamışlardır. Bu makalede empresyonist sanatçıların üslup, renk ve teknik anlayışının günümüz sanatçılarına sağladığı katkılar nitel araştırma yöntemi, literatürdeki kaynaklar ve interaktif ortamdaki bilgiler ile incelenerek hazırlanmıştır.

Keywords


The Impressionist movement, which emerged in France in the 19th century,  has opened new possibities in the art scene, that was made with the traditional rules of the period, with its new style and technical understanding. Pale-colored paintings made indoors have been replaced over time by vibrant colors and wide landscapes with windows opening outwards. Impressionist painters included the daily lives of the people and tried to capture that moment, light and perspective by adding mobility to their works with brush strokes. Impressionist artists, who can express themselves freely, have started a new trend that has survived to the present day with the colors, materials and space perception they use, and they have made the classical and slow-working art understanding lighter and more functional. In this article, the contributions of the impressionist artists with their style, color and technical understanding to today's artists are presented by examining the relevant literature and the information in the interactive environment with a qualitative approach.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 482
Number of downloads 542

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.