GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE PLASTİK SANATLAR EĞİTİMİ

Author:

Number of pages:
112-123
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-11

Bu çalışmada görme engelli bireylerde plastik sanat eğitiminin önemi, etkileri ve gerekliliği araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Özel Yenimahalle Asrın Rehabilitasyon Merkezinde bulunan yirmi adet görme engelli bireye konu ve materyal verilerek yarı yapılandırılmış gözlemle çalışmalar tasarlanmıştır. Makalede altı adet çalışma örneklendirilerek gözlem ve uygulamalar anlatılmıştır. Bu uygulamalar az gören ve görmeyen öğrencilerle birebir çalışılarak, gözlemlenerek öğretmen eşliğinde ve rehberliğinde tuval yüzeyi üzerine seramik çamuru ve modelaj kalemleriyle, dokunarak yönlendirme ile yapılmış çalışmalardır. Öğrenciler çalışmalarında nesneleri tanımlayarak, dokunma duyusunu kullanarak ve el yordamı ile hissederek çalışmalara yön verirken, çalışmanın her aşamasında yönlendirme ve telkin ile sanat eğitimi öğretmeni tarafından motive edilmiştir. Çalışmalar yapılmadan önce bireyler doğa yürüyüşüne çıkartılıp, dokunma, hissetme, doğadaki nesneler ve dokular arasında bağ kurma ve duyuşsal özelliklerini kullanarak geliştirmelerine önem verilmiştir. Uygulama aşamasında, anında dönüt ve düzeltme ilkesiyle öğrenciye geribildirim verilirken, adım adım ve kademeli yaklaştırma öğretim yöntem teknikleri kullanılmıştır. Bireylere, küçük adımlar ve etkin katılım yöntemleri kullanılarak, basitten karmaşığa ve kolaydan zora öğretim yöntemleriyle, motivasyonunun desteklenmesi amaçlanmıştır. Uygulamalar, parçadan bütüne ilkesiyle şekillendirilmiş, yapılan çalışmalar fotoğraflandırılarak yorumlama yapılmıştır.

Keywords


          In this study, the importance, effects and necessity of plastic art education in visually impaired individuals were investigated. Within the scope of the research, semi-structured observation studies were designed by giving the subject and material to twenty visually impaired individuals in Private Yenimahalle Asrın Rehabilitation Center. In the article, observations and applications are explained by exemplifying six studies. These applications are the works that are made by working with low vision and blind students, observing and directing by touching, with ceramic clay and modeling pens on the canvas surface under the guidance and guidance of the teacher. While the students were guiding the studies by identifying objects in their studies, using their sense of touch and groping, they were motivated by the art education teacher with direction and suggestion at every stage of the study. Before the studies were carried out, individuals were taken for a nature walk and it was given importance to develop them by using their touch, feeling, linking between objects and textures in nature and their affective features. In the implementation phase, while giving feedback to the student with the principle of immediate feedback and correction, step-by-step and gradual approximation teaching method techniques were used. It is aimed to support the motivation of individuals with teaching methods from simple to complex and from easy to difficult, using small steps and active participation methods. The applications were shaped with the principle of from the part to the whole, the works were photographed and interpreted.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 631
Number of downloads 494

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.