BARNETT NEWMAN’IN SANATININ DÜŞÜNSEL KÖKLERİ

Author:

Number of pages:
68-87
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-11

  1. II. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde merkezi Paris’ten New York’a kayan yeni ve deneysel sanat hareketlerinin bir sonucu olarak 1940 yılı sonrası Amerika’da, Amerikan Soyut Ekspresyonizm akımı adıyla anılan bir soyut resim hareketi ortaya çıkar. 1950’lerde New York merkezli sanat dünyasında oldukça etkili olan bu akım, kendi içinde aksiyon (ya da eylem) resmi ve renk alanı (ya da geç resimsel soyutlama) isimleriyle anılan iki gruba ayrılır. Bu çalışma, renk alanı ressamlarının en ünlü isimlerinden Barnett Newman’ın çokça tartışılan sanatını ve Avrupa sanatını eleştirdiği yüce konulu yazılarını ele almaktadır. Çalışmada bibliyografik araştırma yöntemine başvurularak öncelikle Newman sanatının sosyal ve psikolojik ard alanı incelenecek ve Newman’ın döneminin mevcut estetik ve sanat anlayışlarına yaptığı yazılı eleştirileri ele alınacaktır. Ardından ressamın sanatının Amerikan Soyut Ekspresyonizm akımı içindeki yeri, eserlerine yapılan yorumlar, eleştiriler ve hatta resimlerine yapılmış saldırılar ele alınarak Newman’ın sanatının yazınsal ve düşünsel kökleri detaylı biçimde serimlenecektir.

Keywords


As a result of the new and experimental art movements that shifted from Paris to New York in the post-World War II period, an abstract painting movement called the American Abstract Expressionism emerged in America after 1940. The movement, which was quite influential in the New York-based art world in the 1950s, is divided into two groups painting and color field painting (post-painterly abstraction). This study reflects upon the much-discussed art of Barnett Newman, one of the most famous names of color field painters, and his writings on the sublime in which he criticizes European art. For this purpose, through a bibliographic research method, first, the paper shall examine the social and psychological background of Newman's art and his written criticisms of the current aesthetic and artistic understanding of his period. Then, the paper shall focus on the position of Newman's art in the American Abstract Expressionism movement, the comments and criticisms made on his works, and even the attacks on his paintings to reveal the diverse aspects of Newman's art.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 13,208
Number of downloads 529

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.