Farklılığın Çekiciliği Bağlamında Nan Goldin ve Ren Hang’in Reklam Fotoğrafları

Author:

Number of pages:
33-48
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-11

Reklam belirli bir ürünün veya hizmetin kitlelere tanıtılması, duyurulması, hakkında bilgi verilmesi, satın alınmasını sağlaması veya kamuoyu oluşturulması gibi farklı amaçlarla yapılabilmektedir.  Markalar her zaman pazarda öne çıkabilmeleri için en etkili yola başvurma çabası içinde olmuştur. Tüketicilerin dikkatini çekebilmek için reklamın diğerlerinden farklı ve ilgi çekici olması gereklidir. Bu noktada hedef kitleye göre seçilen ve uygulanan çekicilik ögesi, markanın tanınması, aynı zamanda da ürün ve hizmetin belirlenen strateji ile hedefe ulaşması noktasında büyük önem kazanmaktadır. Tüketiciye alışılanın, yani her zaman görmeye alıştığının ötesini göstermek sureti ile dikkatini çekmek yolu ile markanın akılda kalıcılığını sağlamak amaçlanmaktadır.  Toplumsal normlar tarafından dayatılan yazılı olmayan kurallar nedeniyle insanların yaşamayı arzuladıkları, ancak yaşayamadıkları ve bastırmak zorunda kaldıkları cinsel arzular, yönelimler, ölüm, şiddet ve tabu olarak kabul edilen konular farklılığın çekiciliğinin kullanıldığı reklamların ana temalarını oluşturmaktadır. Reklamların en önemli unsurlarından olan fotoğraflar bu noktada reklamcılıkta çok büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında çekmiş oldukları reklam fotoğraflarında da sanatsal tarzlarını ve yaklaşımlarını devam ettiren, alışılmışın dışında fotoğraflar çeken Amerikalı Nan Goldin ve Çinli Ren Hang’in ürün ve moda fotoğrafları ele alınmıştır. Reklam fotoğrafında alışılmışın ötesinde bakış açısı, teknik ve estetik yaklaşım sergileyen bu iki ismin fotoğrafları, farklılığın çekiciliği bağlamında örnek olarak seçilmiştir. Görülmektedir ki zaman içinde toplumsal değişim beraberinde tüketim alışkanlıklarını, bu alışkanlıkları şekillendiren moda ve reklam sektörü de reklam fotoğrafını etkilemiş ve dönemsel olarak değişikliği kaçınılmaz kılmaktadır.  

Keywords


Advertising can be made for different purposes such as promoting a certain product or service to the masses, announcing it, giving information about it, ensuring their purchase or creating public opinion. In order to attract the attention of consumers, the advertisement must be different and interesting from the others. At this point, the attractiveness element, which is selected and applied according to the target audience, gains great importance in terms of recognizing the brand and at the same time reaching the target with the determined strategy of the product and service. It is aimed to ensure the retention of the brand by drawing the attention of the consumer by showing beyond the usual, that is, what he is used to seeing all the time. Due to the unwritten rules imposed by social norms, sexual desires, orientations, death, violence and taboo subjects that people want to live but cannot live and have to suppress constitute the main themes of the advertisements in which the attraction of difference is used. Photographs, which are one of the most important elements of advertisements, are of great importance in advertising at this point. Within the scope of this study, product and fashion photographs of American Nan Goldin and Chinese Ren Hang, who continue their artistic styles and approaches and take unusual photographs, are discussed in the advertisement photographs they took. The photographs of these two names, who display an unusual point of view, technical and aesthetic approach in advertising photography, have been chosen as examples in the context of the attractiveness of difference. It is seen that over time, social change along with consumption habits, and the fashion and advertising industry, which shaped these habits, have also affected the advertising photography, making periodic change inevitable.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 3,402
Number of downloads 535

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.