TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE TÜRKİYE’DE YAZLIK SİTE KÜLTÜRÜ

Author:

Number of pages:
125-136
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

Tüm maddi dönüşümler toplumlarda varolmanın ve varlığını devam ettirmenin süreçlerini de değiştirirler. Maddi dönüşüm kavramı aslında toplumun, kültürün değişimidir. 1990’lı yıllarla birlikte Türkiye’de yaşanan sanayileşmeye bağlı toplumsal değişim toplumsal katmanlar arasında da değişime neden olmuştur. Özellikle güvenlikli siteler ve bu sitelerde yapılanan kitlelerin maddi varlıkları sayesinde sahip oldukları bir yaşam alanı anlayışını beraberinde getirmiştir. Yazlık siteler bu yansımanın bir örneğini temsil etmektedir. Bu araştırma da Türkiye’de değişen kültür, toplumsal yapı araştırılmıştır. Özellikle yazlık sitelerdeki annelik kavramı üzerinden belirtilen kavramlar incelenmiştir.

Keywords


All material transformations are also changes in the ways of existing and continuing in societies. The concept of material transformation is actually society, traditional change. With the 1990s, the social changes due to industrialization in Turkey caused changes among the social layers as well. Thanks to the secure sites and the tangible assets of the masses built on these sites, they brought with them a living space. The cottage sites represent an example of this reflection. In this research, positive culture and social structure in Turkey were investigated. In particular, it refers to the concepts specified through the concept of motherhood in summer sites.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,232
Number of downloads 416

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.