LOUISE BOURGEOIS: HÜCRE SERİSİ

Author:

Number of pages:
114-124
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

Sanat, insanların en derin duygu ve düşüncelerini ifade etme arzusunun en eski yollarından biridir ve sanatçılar bu arzuyu eserleriyle güçlü bir şekilde ortaya koyarlar. Bu gücü yapıtlarına yansıtan sanatçılardan biri de Louise Bourgeois’dır. 20. yüzyılın önemli sanatçılarından olan Bourgeois yaklaşık bir asırlık hayatı boyunca çeşitli sanat yapıtları üretmiştir. Sanatçının en önemli yapıtları arasında 1991 yılında başlayıp 2008 yılında yaşamını yitirmeden tamamladığı "Hücre/The Cell" serisi bulunmaktadır. Bu seri, her birinin sanatçının yaşantısıyla ilişki kurduğu odalar olarak tanımlayabileceğimiz, düşsel mekânlardan oluşmaktadır. Güçlü ve özgün karakteri ile kadın sanatçılar arasında önemli bir yere sahip olan Bourgeois'ın yaşadıklarını adeta haykırarak yansıttığı, benzersiz bir çalışma olan bu serinin bir başka önemli özelliği ise, ilk kez ve bir kadın sanatçı tarafından yapılmış olmasıdır. Sanatçı, seriye kişisel deneyimlerinden yola çıkarak başlamışsa da sonradan evrensel bir anlatı haline gelmiştir.

Keywords


 Art is one of the oldest ways of people's desire to express their deepest feelings and thoughts, and artists strongly reveal this desire through their works. One of the artists who reflects this power in their works is Louise Bourgeois. Bourgeois, one of the important artists of the 20th century, has produced various works of art throughout her life of nearly a century. Among the most important works of the artist is the "The Cell" series, which she started in 1991 and completed before she died in 2008. This series consists of imaginary spaces, which we can define as rooms, each of which relates to the artist's life. Another important feature of this series, which is a unique work in which Bourgeois, who has an important place among female artists with her strong and original character, almost screams her experiences, is that it was made for the first time and by a female artist. Although the artist started the series from her personal experiences, it later became a universal narrative.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,036
Number of downloads 630

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.