Sanat Eğitiminde Materyal Ruhu: EVA Tasarımları

Author:

Number of pages:
69-81
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

Sanatın ana kaynağı doğadır. Ancak her şekilde değişen bir doğa atmosferi söz konusudur. İnsan doğaya kendi bildiği ölçüde anlam ve değer yükler. Sanat alanındaki yansımalar bireyin iç dünyasındaki değerler manzumesiyle mümkün olmaktadır. Dış dünyadaki saf doğal alanların azalmasına karşılık bilim teknolojileri açılımları insan hayatlarını farklı bir şekilde zenginleştirmektedir. Günümüzde artık saf bir doğadan söz edilemeyeceğine göre sanatta da bir değişim görülecektir. Bilişim teknolojileri çağında da elbette duyuş, düşünüş, analiz-sentez, karar verme, uyarıcılar vb. ile geçmişe göre daha farklı gerçekleşecektir. Dolayısıyla bireyin iç ve dış dünyasının uyandırdığı tepkiler ortama, malzemeye göre farklılıklar göstererek, ürüne veya esere de farklı yansıyacaktır. Böyle bir atmosferde yeni biçimlendirmelere ihtiyaç vardır. Bu sebeple sanat eğitimi derslerinde öğrencileri yeni materyallerle tanıştırmak çok önemlidir. Eva etil vinil asetattan mamul olup, esnek bir yapıya sahiptir. Ayrıca geri dönüşümlü, bakteri üretmeyen ve özellikle birçok sanayide kullanılan bir üründür. Makalemizde, nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek doküman analizi tekniği ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Sanat Eğitimi dersi kapsamında “eva” ile uygulanmış olan çalışmalar incelenmiştir.

 
 

 

 

Keywords


The main source of art is nature. However, the atmosphere of nature keeps on changing. Humans attribute meaning and value to nature according to their knowledge. The reflections in art are possible only by the combination of the values in the inner lives of the individuals. Even though pure, natural areas in the outside world continue to decrease, developments in scientific technologies enrich the lives of people in a different manner. Since today we cannot talk about a pure nature, a change is bound to happen in art as well. Hearing, thinking, analysis-synthesis, decision making, stimuli etc. will actualize differently in the age of information technologies. Thus, the reactions caused by the inner and outer worlds of the individual will change according to the environment, material and reflect differently on the product or artwork. New formalizations are necessary in such an atmosphere. Thus, it is important to introduce new materials to the students in art education classes. Eva is made up of vinyl acetate and has a flexible structure. In addition, it is a product used in many different industries as a recyclable material that does not generate any bacteria. In our article, works applied using “eva” within the scope of Art Education course as part of the Classroom Teaching Department in the Marmara University Atatürk Faculty of Education Primary School Department during the 2014-2015 academic year were examined with the document analysis technique by adopting a qualitative research approach.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 889
Number of downloads 570

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.