SANATIN İZLERİ: SANATÇI GÜNLÜKLERİ VE DEFTERLERİ

Author:

Number of pages:
36-57
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

Günlükler, yayınlanma amacı taşımayan, kişilerin duygularını, iç dünyalarını, kısacası yaşamı algılama biçimlerini yazdıkları en mahrem nesnelerdir. Günlükler de tıpkı Feyyum portreleri gibidir. Nasıl ki, o portreler izleyiciler tarafından görülmek için yapılmamışsa, günlükler de sanat eserleri gibi seyredilmek için değildir. Her insanın günlük tutmada kendine özgü bir yaklaşımı vardır. Eski çağlardan bu yana çok sayıda sanatçı da deneyimlerini, sanatsal ilerlemelerini, kişisel veya sezgisel süreçlerle yarattıkları çalışmalarını tanımlamada, kaynak bir materyal olarak yaratıcılıklarına katkı sağlayan, sanatlarındaki ve yaşamlarındaki iniş çıkışları yazının yanı sıra eskizler ve çizimler biçiminde ifade etmiştir. Bu günlüklerde hangi boya ve fırçaları kullandıkları gibi teknik ayrıntıların yanı sıra rüyalar, insan ve doğa çizimleri, yaşadıkları dönemdeki önemli olaylara dair notlar, ilişkileri, yapılacaklar, alışveriş notları, eskizler gibi farklı şeyler yer alır. Kuşkusuz eskiz defterleri ile sanatçı günlüğü konusunda akla ilk gelen isim Leonardo Da Vinci’dir. İcatlarının, anatomi çizimlerinin, notların yer aldığı bu defterler korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Doğaya, canlılara ait izlenimlerini, sanatsal deneyimlerini, gözlemlerini aktardığı defterlerde mimari, bilim, anatomi ve optikten, günlük sıradan şeylere kadar notlar ve eskizler yer alır. Bunun yanı sıra günlükler bazen düşüncelerin hızla aktarıldığı eskiz defterlerine dönüşerek, sonrasında başka bir sanat eserinin arka planında yer alır. Tıpkı Joseph Beuys’da olduğu gibi. Toplam sayısı bilinmemekle birlikte on bin sayfayı aştığı kabul edilen Beuys’un bu çizimlerinin ve notlarının yer aldığı defterler bir günlük gibi incelendiğinde, onun otobiyografisiyle oldukça tutarlı olduğu görülecektir. Resimleri bir anlamda otobiyografisi olan sanatçılardan biri de Frida Kahlo’dur. Kahlo, resimlerinde bazen sembollerle maskelediği kendi yaşamını yer yer anlaşılması güç de olsa ezoterik karalamalar ve notlarla dolu olan günlüğünde ifşa eder. Dünyaya geldiği aile, anne-baba ilişkisi, aşkları, geçirdiği operasyonlar sonrası yaşadığı acılar, ressam kimliği, sanat eserleri, rüyaları, şiirleri ve daha birçok deneyim oldukça tutkulu ve duygu yüklü olarak günlüğünde yer alır. Birçok sanatçının günlüğü ölümünden sonra gün yüzüne çıkarılmıştır. Ancak Janice Lowry, hayattayken günlüklerinden birkaçının bir sergi için kullanılmasına izin verir. Çok küçük yaştan itibaren günlük tutmaya başlayan ve bu alışkanlığını ölümüne kadar sürdüren Lowry’nin günlüklerinde çizimler, kolajlar, kendisi ve dünyaya ilişkin gözlemleri, yapılacaklar listesi, 11 Eylül saldırısı gibi tarihsel olaylara ait notlar yer alır. Yazı, çizim ve kolajla harmanlanmış 126 ciltlik bu günlükler Lowry’nin yaşamının yaratıcı ifadeleridir. Tüm bu sanatçıların belki de başlı başına bir sanatsal öğe olarak görmedikleri günlük ve defterler günümüzde Art journala dönüşmüştür. Betimsel tarama modelli bu araştırmada; günlükleri ve defterleri ile öne çıkan Leonardo Da Vinci, Eugène Delacroix, Vincent Van Gogh, Joan Miró, Frida Kahlo, Janice Lowry ve Louise Bourgeois gibi sanatçılara yer verilerek onların sanatı ve yaşamı algılama biçimleri incelenmiştir.

Keywords


Diaries are the most private objects that do not aim to be published and write about the feelings, inner worlds of people, in short, the way they perceive life. Diaries are just like Fayyum portraits. Just as those portraits were not made to be seen by the audience, diaries are not meant to be watched, like artworks. Every person has their own unique approach to journaling. Since ancient times, many artists have expressed their experiences, artistic progress, and the ups and downs in their art and life in the form of sketches and drawings, as well as writing, which contributes to their creativity as a source material, in describing their works created by personal or intuitive processes. In addition to technical details such as which paints and brushes they used, these diaries contain different things such as dreams, drawings of people and nature, notes about important events in their lives, their relationships, plans to do, shopping notes, and sketches. Undoubtedly, Leonardo Da Vinci is the first name that comes to mind when it comes to sketchbooks and artist diaries. These notebooks, which include his inventions, anatomy drawings, and notes, have survived to the present day. In the notebooks in which he conveys his impressions, artistic experiences and observations of nature and living things, there are notes and sketches from architecture, science, anatomy and optics to ordinary everyday things. In addition, diaries sometimes turn into sketchbooks in which thoughts are transferred quickly, and then take place in the background of another artwork. Just like Joseph Beuys. When the notebooks containing these drawings and notes of Beuys, whose total number is unknown, are considered to exceed ten thousand pages, are examined like a diary, it will be seen that they are quite consistent with his autobiography. Frida Kahlo is one of the artists whose paintings are, in a sense, her autobiography. Kahlo shows her own life, which she sometimes masks with symbols in her paintings, in her diary full of esoteric scribbles and notes, albeit obscure at times. The family he was born into, her mother-father relationship, her loves, the pain she went through after the operations, her identity as a painter, her artworks, her dreams, her poems and many other experiences are very passionate and emotionally charged in her diary. Diaries of many artists have been unearthed after death. However, while Janice Lowry was alive, she did allow a few of her diaries to be used for an exhibition. Lowry, who started keeping a diary from a very young age and continued this habit until her death, includes drawings, collages, observations about herself and the world, to-do lists, and notes on historical events such as the September 11 attack. These 126-volume diaries of writing, drawings and collages are creative expressions of Lowry's life. The diaries and notebooks, which all these artists did not see as an artistic element in their own right, have turned into Art Journal today. In this research with descriptive scanning model; artists such as Leonardo Da Vinci, Eugène Delacroix, Vincent Van Gogh, Joan Miró, Frida Kahlo, Janice Lowry ve Louise Bourgeois who stand out with their diaries and notebooks, were included and their art and perception of life examined.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 696
Number of downloads 542

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.