POSTMODERN DÖNEMDE SANAT TASARIM İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages:
1 - 15
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

Sanat ve tasarım birbirleri ile sürekli etkileşim halinde olan ve birbirinden ayrı düşünülemeyen iki farklı disiplindir. Etkileşim tarihsel süreçte bazen ayrılma bazen de yakınlaşma süreci içerisinde bir gelişim gösterse de postmodern dönemde sanat ile tasarım arasındaki sınırların birbirlerine daha çok yakınlaştığı ve birleşme noktasına kadar geldiği görülmektedir. Günümüzde bu yakınlaşmanın en büyük nedeni, tasarım nesnelerinin daha estetik, estetik nesnelerin ise tasarım nesnelerine dönüştürülen sanatsal uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bu uygulamalara, çok farklı araç ve gerecin tasarımına dayalı bir sergileme biçimi olarak ortaya çıkan ve yaygınlaşan enstalasyon sanatında daha sık karşılaşılmaktadır. Nesne-mekân ilişkisine dayalı yeni sergileme biçimi olarak ortaya çıkan enstalasyon uygulamaları, sanat ile tasarım arasındaki ilişkinin tekrar gözden geçirilmesini ve incelemesini gerekli hale getirmektedir. Bu nedenle çalışma, bir mekânı yeniden kurma ve kurgulama etkinliği olarak enstalasyonların sanatsal boyutu yanında tasarım boyutunun ele alınarak irdelenmesine odaklanmaktadır. Güncel sanat pratiği olarak enstalasyon örnekleri üzerinden irdelenecek olan sanat ve tasarım ilişkisi ortak özellikleri olarak işlevsellik kapsamında ele alınarak analiz edilecektir.  Bu da seçilecek enstalasyon örnekleri üzerinden yapılacak tematik bir yaklaşım ile mümkün olacaktır.  

Keywords


Art and design are two concepts that are in constant interaction with each other and cannot be considered separately. Although the interaction develops in the historical process, sometimes in the process of separation and convergence, it is seen that the borders between art and design in the postmodern period are getting closer to each other and come to the point of convergence. Today, the biggest reason for this convergence is the artistic practices that transform design objects into more aesthetic and aesthetic objects into design objects. These applications are encountered more frequently in the art of installation, which emerged and became widespread as an exhibition form based on the design of many different tools and equipment. Installation applications, which emerged as a new exhibition form based on the object-space relationship, make it necessary to review and examine the relationship between art and design. For this reason, the study focuses on the design dimension of the installations as an activity of re-establishing and editing a space, as well as the artistic dimension. It is aimed to examine and interpret art as a design and design as an artistic creation process with an interdisciplinary approach through installation examples as a contemporary art practice. This will be evident with a thematic examination on the selected installation art samples.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 576
Number of downloads 579

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.