Çağdaş Seramik Sanatı ve Eserlerinde 3d Yazıcı Teknolojisini Kullanan Sanatçılar

Author:

Number of pages:
123-144
Year-Number:
2019-2

Çağdaş Sanat kavramını belli bir tarihle sınırlamak ya da belli kişilerin açtığı kapılar başlangıcıyla ele almak ne kadar doğru olur belirlenemez. Çünkü yaşanan tüm oluşumlar birbirini izlemekte ve bu süreç hala devamlılığını sürdürmektedir. Tüm sanat dallarında etkin olan bu nedensellik Seramik Sanatı içinde geçerlidir. Seramik ve seramik sanatı insanla birlikte, değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Üç boyutlu baskı (3D printing) geleneksel üretim yöntemlerinden farklı olarak son yıllarda üretim teknolojilerinde sıklıkla bahsedilen, özellikle seri üretim öncesi tasarımın yorumlanmasında ve prototip hazırlamada tercih edilen ve sanayide yer almaya başlayan “eklemeli üretim” (additive manufacturing) olarakta bilinen bir grup üretim teknolojisi için kullanılan bir terimdir. Günümüzde üç boyutlu yazıcı (3D printing) olarak bilinen bu teknoloji sayesinde plastik, metal, seramik gibi farklı malzemeler kullanılarak, bilgisayar destekli, dijital yöntemlerle üç boyutlu obje üretimi yapabilmek mümkündür. Günümüzde üç boyutlu yazıcı teknolojisinin kullanıldığı seramik üretiminin çok yeni olduğu söylenebilir. Birçok makine üreticisi, atölye ve sanatçılar ile işbirliği yaparak bu teknolojiyi geliştirme anlamında çalışmalar yapmakta ve projeler geliştirmektedir. Bu makalede Türkiye’den ve dünyadan, eserlerinde üç boyutlu baskı makinesi kullanan seramik sanatçılarından ve eserlerinden örnekler verilmiş, bu teknolojinin seramik sanatına katkısı irdelenmiştir.

Keywords


It cannot be determined how accurate it is to limit the concept of Contemporary Art to a certain date or to deal with the beginning of the doors opened by certain people. Because all the occurrences are following each other and this process is still continuing. This causality, which is effective in all branches of art, is valid in Ceramic Art. The art of ceramics and ceramics began to change and evolve together with human beings. Three-dimensional printing (3D printing), unlike traditional production methods, has been mentioned in production technologies in recent years, especially for a group of production technologies known as "additive manufacturing", which is preferred in the interpretation of the design before mass production and in the preparation of prototypes. is a term used. Nowadays, it is possible to produce three-dimensional object using computer-aided, digital methods by using different materials such as plastic, metal and ceramic. Nowadays, it can be said that ceramic production using three-dimensional printer technology is very new. Many machine manufacturers collaborate with workshops and artists to develop projects and develop projects. This article from Turkey and the world, works in three-dimensional printing machine given examples of ceramics and works of artists from using the contribution to the ceramic art of this technology were examined.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,114
Number of downloads 1,148

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.