CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜR ve SANATINDA MİLLİ KİMLİK ARAYIŞLARI

Author:

Number of pages:
163-176
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-9

Özet

         Bir Ulusun gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin ne kadar önemli olduğunu anlatmadan, önce sanat kavramının toplumun temel yapı taşı olan bireyin kendisini keşfetme yolculuğunda, sanat eğitiminin katkısına değinmek ve bu hususta modern bir ülke inşa etmek amacıyla nice fedakarlıklarda bulunmuş, yeni bir ulusun oluşturulmasında kültürün ve sanatın öneminin farkına varmış büyük bir liderden, savaşlarla geçen uzun bir ömrün şekillendirdiği büyük bir devlet adamından, askeri bir dehadan Atatürk’ten bahsetmek önem arz etmektedir.

         Beraberinde toplumun her kesiminde acı ve yıkıma yol açmış, savaşlarla dolu tarihsel bir sürecin yorgun düşürdüğü bir ulusa, Cumhuriyet’in ve devrimlerinin verdiği güç ile el ele vererek yeniden, daha güçlü biçimde ayağa kalkmış bir millette, Ulusal devlet ve Milli Sanat olgusunun varoluşuna vurgu yapmak yerinde olacağı düşünülmektedir.

         Yapılan çalışmada, Cumhuriyet dönemi çağdaş sanat uygulamaları ve eğitim-öğretim programlarının, devletin destek ve kurumlararası çalışmalarının, bir ulusun yeniden güçlü bir devlet olma çabası içerisinde, izlenen projelerin betimsel araştırma yolu ile tartışmaya açılarak, Cumhuriyet dönemi sanat politikaları ile günümüz sanatının yapısal farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır.

 

Keywords


Abstract

         Before explaining how important art and art education are in the development of a nation, first of all, he made many sacrifices in order to mention the contribution of art education in the journey of self-discovery of the individual, who is the basic building block of the society, and to build a modern country in this regard. It is important to talk about Atatürk, a great leader who realized his importance, a great statesman shaped by a long life spent with wars, and a military genius.

        Emphasizing the existence of the phenomenon of the National state and National Art in a nation that has caused pain and destruction in every part of the society and that has made us tired by a historical process full of wars, in a nation that has stood up again stronger by joining hands with the power of the Republic and its revolutions. is considered to be in place.

         In this study, it is aimed to reveal the structural differences of the Republican period art policies and today's art by opening up to discussion through descriptive research, the contemporary art practices and education programs of the Republic period, the support and inter-institutional studies of the state, the projects followed in the effort of a nation to become a strong state again. intended.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 5,492
Number of downloads 583

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.