SANATÇI, EROL AKYAVAŞ RESİMLERİNDE KALİGRAFİK ETKİLER

Author:

Number of pages:
152-162
Year-Number:
2022-9

Türk resim sanatında çağdaş yaklaşımların gelenekten yola çıkan boyutu da bulunmaktadır. Kaligrafik eğilimlerde gelenekten yararlanarak yeni ifade biçimleri oluşturmada bir yöntem olarak sanatçılarda görülmektedir. Kaligrafi soyut biçimlendirme özelliklerini ortaya koyan bir sanat yöntemi olarak, resim sanatında birçok farklı bağlam da ortaya çıkmaktadır.  

Kaligrafi, sanat ve tasarıma dair hem mana hem de plastik etki bakımından güçlü bir ifade aracıdır. Türk sanatları, kaligrafinin etkili üretimler yaptığı medeniyetlerden birisidir ve Güzel Yazıyı, Hat Sanatını, ihtiva eden mimarlık yapıları bulunduğu gibi, kitap yazımında, fermanlarda, tezhiplerde, çini sanatında yazı, estetiğiyle beraber nakşedilmiştir.

Türk sanatında önemli yere sahip sanatçılardan birisi de Erol Akyavaş’tır. Sanatçı, geleneksel motiflerden esinlenerek özgün eserler üretmiştir. Geleneksel yazıyı özgün bir ifade ile sentezleyen sanatçı, Türk Sanatının özgün üslup ve geleneğini, yeniden ele alarak estetik değer yaratmıştır. Geçmiş ile geleceği harmanlayarak günümüz resim sanatına pek çok eser kazandıran sanatçının daha fazla incelenmesi sayesinde geleneğin, günümüz resminde yer buluşuna odaklanılması sanatçı estetiğine yaklaşımımız bakımından önemlidir. Bu çalışmada sözü edilen kaligrafik etkiler bağlamında Erol Akyavaş ve yarattığı iki esere odaklanılmıştır.

Literatüre ve resim analizlerine göre, sanatçının birçok bağlamla geleneksel sanat unsurlarından olan hat, minyatür resme dair bir esinlenme yaklaşımı içinde bulunduğu, bununla beraber kendine ait bir sentez oluşturduğu söylenebilir.

Keywords


Contemporary approaches in Turkish painting also have a dimension based on tradition. It is seen in artists as a method in creating new forms of expression by making use of tradition in calligraphic tendencies. Calligraphy emerges in many different contexts in the art of painting, as an art method that reveals its abstract shaping features.

Calligraphy is a powerful expression tool for art and design, both in terms of meaning and plastic effect. Turkish arts is one of the civilizations where calligraphy produced effective productions, and there are architectural structures containing Fine Writing and Calligraphy, as well as writing in book writing, edicts, illuminations, and tile art along with its aesthetics.

One of the artists who have an important place in Turkish art is Erol Akyavaş. The artist produced original works inspired by traditional motifs. Synthesizing traditional writing with a unique expression, the artist created aesthetic value by reconsidering the original style and tradition of Turkish Art. It is important for our approach to artist aesthetics to focus on the invention of tradition in today's painting, thanks to further examination of the artist, who has brought many works to today's painting art by blending the past and the future. In this study, the focus is on Erol Akyavaş and his two works in the context of the mentioned calligraphic effects.

According to the literature and painting analysis, it can be said that the artist has an inspirational approach to calligraphy and miniature painting, which is one of the traditional art elements in many contexts, and creates a synthesis of his own.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 177
Number of downloads 131

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.