EBRU SANATINDA KULLANILAN BAZI MALZEMELERDE RENK DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages:
115-130
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-9

Özet

Günümüzde yaygın olarak malzemelerine ulaşılabilen ebru sanatının kağıdın renklendirilme çabaları ile birlikte ortaya çıktığı düşünülmektedir. Çok eski tarihli el yazması kitap ciltlerinde yan kâğıt ve sayfa olarak kullanılan örnekleri günümüze kadar ulaşmıştır. Kitap sanatları çerçevesinde, yazma eserlerin çoğunluğunda kitabeleri olmasına karşın genellikle eserin oluşumunda etken rol oynayan ebru uygulamaları ve diğer uygulanmış olan sanat dallarına ait bilgi bulunmamaktadır. Boya ve kıvam verici maddeler anlamında çeşitliliği ve günümüzde ticari anlamda ulaşılabilirliği oldukça artmıştır. Çalışma, hâlihazırda sanat piyasasında doğal boya kavramını karşıladığı iddiasıyla hazır ebru boyası olarak sanatçı, öğrenci ya da amatör uygulayıcılara ticari meta olarak sunulan pigment boyaların ışık haslığını tespit etmeye yöneliktir. Bu anlamda çalışmada, belirli grup ulaşılabilir malzemeler seçilerek belirli bir üslupta yapılmış ebru örneklerinin renk değişimlerinin ve UV (ultraviyole-mor ötesi) yaşlandırma sonuçlarının değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu boyalardan hangisinin daha yüksek saturasyonda olduğu, hangi kıvam arttırıcının boyaları daha yüksek saturasyonda gösterdiği ve hangi boya-kıvam arttırıcı kombinasyonlarının UV-yaşlanmada daha az değişim gösterdiği izlenebilmektedir.

Keywords


Abstract

It is thought that the art of Ebru, whose materials are widely accessible today, emerged with the efforts to color the paper. Examples used as endpapers and pages in old manuscript book bindings have survived to the present day. Within the framework of manuscript arts, although most of the manuscripts have inscriptions, there is generally no information about Ebru practices and other various arts that take an active role in the production of the work. Its diversity in terms of colorants and thickeners and its commercial availability have increased considerably. It is aimed to determine the light fastness of colorants, which are currently offered as commercial commodities to artists or students, claiming that they provide the need of natural colorants in the art markets. Consequently, in this study, it has been tried to evaluate the color changes and UV (ultraviolet) aging results of Ebru samples made in a certain style by choosing a certain group of accessible materials. Accordingly, it can be observed which colorant has higher saturation, which thickener affects higher saturation and which colorant-thickener combinations show less change in UV-aging.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 3,167
Number of downloads 515

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.