ORTAÇAĞ’DA ÖRMENİN GELİŞİM YOLCULUĞUNDA EL ÖRGÜSÜ VE YARATICI ÜRÜNLER

Author:

Number of pages:
88-114
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-9

En basit uygulanma şekliyle el örgüsü, bir yumaktan gelen ipliğe parmaklar yardımıyla ilmek biçimin verilmesi, yapılması planlanan ürünün genişlik ölçülerine göre şiş üzerine ilmeklerin sırayla atılması ve diğer şişin her bir ilmeğin içinden geçirilmesi ve bağlanması esasına dayanan tekstil yüzeyi oluşturma yöntemidir. Tek iğneli örme tekniği olan nalbindingle ürün oluşturmanın zorluğu ve zaman alıcılığı, insanları yeni arayışlara yöneltmiş ve el örgüsünün gelişmesini sağlamıştır. Bu araştırmanın amacı örmenin ve dolayısıyla el örgüsünün dünyaya yayılımındaki yol haritasını belirlemek, el örgüsü için gerekli olan malzemeler ile temel ilmek yapılarını tanıtmak ve Orta Çağ döneminde yaygın bir biçimde uygulanan el örgüsünün etkinliğini üretilen ürünler üzerinden ortaya koymayı amaçlayan bir derleme araştırması olarak tasarlanmıştır. Elde edilen bilgiler, el örgüsünün ilk kez Mısır’da uygulandığını, Mısır’dan İspanya’ya taşındığını ve İspanya üzerinden Avrupa Kıtası’na yayıldığını göstermiştir.  Şiş yapımında ilk başlarda ahşaptan, kemikten, çelikten, tüy sapı ile fildişinden yararlanıldığını, ilerleyen dönemlerde ise kazein lifi, plastik ve bambunun kullanıldığını ortaya koymuştur. El örgüsünün temel ilmek yapıları olan düz ve ters ilmek terimlerinin yabancı kaynaklarda farklı kelimelerle karşılık bulduğu tespit edilmiştir. Orta Çağ Dönemi’nde ise Erken Ortaçağ Dönemi’nde iki şiş yerine dört veya daha fazla şişin kullanılmaya başlandığı, Yüksek Ortaçağ Dönemi’nde loncaların kurulduğu ve örgü eldivenlerin kullanılmaya başlandığı ve Geç Ortaçağ Dönemi’nde yoğun şekilde el örgüsüyle eldiven, çorap ve şapka üretildiği ve ikonografik resimlerin de sürecin etkinliğini ortaya koyduğu belirlenmiştir.

Keywords


With its simplest form of application, hand-knitting is the method of creating a textile surface based on forming a yarn coming from a ball into a loop, casting the loops in sequence onto a needle according to the width sizes of the item planned to be made and inserting the other needle through each loop and tying. The fact that it is difficult and time-consuming to create an item by nalbinding, a knitting method with single needle, led people to new quests and ensured development of the hand-knitting. This study was designed as a review research aiming to determine the roadmap in spread of the knitting, in turn the hand-knitting, to the world, to introduce the materials needed for hand-knitting and the basic loop structures, and to reveal on the basis of the items produced the effectiveness of hand-knitting that was widely applied in the Middle Age. The information obtained showed that hand-knitting was first applied in Egypt, conveyed from Egypt to Spain, and spread to Continental Europe through Spain. In regard to making of the needles, it revealed that wood, bones, steel, feather shaft and ivory were utilized initially, and casein fiber, plastic and bamboo were used later on. It was found out that the terms ‘straight loop’ and ‘reverse loop’ are expressed by different words in foreign sources. In the Middle Age, it was determined that four or more needles were started to be used instead of two needles in the Early Middle Age, that guilds were established and knitted gloves were started to be used in the High Middle Age, and that gloves, socks and hats were produced intensively and the iconographic paintings demonstrated the effectiveness of the process in the Late Middle Age.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 14,156
Number of downloads 580

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.