ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINA BİR ÖRNEK: İBRAHİM ÇALLI

Author:

Number of pages:
1-23
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-9

Özet

  1. yüzyıl ortalarında iç ve dış siyasette yaşanan olumsuz durumlardan dolayı devlet; ekonomik ve sosyal yönden çöküntüye doğru gider. Böylelikle ülke içinde ve dışında yaşanan olumsuzluklara rağmen çoğu kurum ve kuruluşlarda önemli reform ve revizyonlar yapılmaya başlanır. Sanat alanında ise yurt dışından getirilen yabancı öğretmenlerle sanat yelpazesi genişletilir. Sanat alanında yaptıkları çalışmalarla yetenekli öğrenciler keşfedilip, gerekli eğitimlerden geçirilerek yurt dışına gönderilir. Böylece yurt dışına gönderilen öğrencilerin dönemin popüler ve toplumu derinden etkileyen sanat dalları ile ilgili yeni gelişmeleri öğrenip, takip etmeleri sağlanır. Büyük bir değişim içerisinde olan ve birçok kurumunda büyük çaplı revizyonlara giren Osmanlı Devlet’inden ve onun küllerinden doğan ama tamamen farklı bir devlet yönetimiyle çağdaş ve modern bir ülke olmayı amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti dönemine kadar ki geçen süreçte Türk sanatında oluşan gelişmeler ve döneme damgasını vuran Empresyonizm akımının temsilcilerinden İbrahim Çallı’nın çocukluğundan itibaren başlayan resim hayatı anlatılır. İbrahim Çallı, empresyonist etkilerin derinden hissedildiği çalışmalarının yanı sıra sürekli değişim içerisinde olduğunu resimlerindeki üslup farklılıklarıyla göstermektedir. Yaşamının son yıllarına kadar resim yapmaktan vazgeçmeyen sanatçı; yaşadığı dönemde ülkesinin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçleri ve kurtuluş mücadelesini de resmeder. Tablolarındaki kalın fırça darbeleri ve renk skalasındaki çeşitlilik en önemli üslup özelliklerindendir. Yapacağı kompozisyonu tuvale aktarırken sert ve kalın fırça darbelerinin kullanmaktan çekinmez. Birçok konuya resimlerinde yer veren sanatçı, yaşamının son yıllarına kadar resim yapmayı sürdürür.

Keywords


Abstract

Due to the negative situations in domestic and foreign politics in the middle of the 19th century, the state; goes towards economic and social collapse. Thus, despite the negativities in the country and abroad, important reforms and revisions began to be made in most institutions and organizations. In the field of art, the art spectrum is expanded with foreign teachers brought from abroad. Talented students are discovered through their work in the field of art and sent abroad after undergoing the necessary training. Thus, it is ensured that the students sent abroad learn and follow the new developments related to the popular arts of the period and deeply affecting the society.  Developments in Turkish art and Impressionism that left its mark on the period until the period of the Republic of Turkey, which was born from the Ottoman Empire and its ashes, which was in great change and underwent major revisions in many of its institutions, but aimed to become a contemporary and modern country with a completely different state administration. The painting life of İbrahim Çallı, one of the representatives of the movement, which started from his childhood, is told.  İbrahim Çallı, in addition to his works in which impressionist influences are felt deeply, shows that he is in a constant change in his paintings with the stylistic differences in his works. The artist, who did not give up painting until the last years of his life; He also depicts the troubled processes and the struggle for liberation in his country during his lifetime. The thick brush strokes in his paintings and the diversity in the color scale are among the most important stylistic features. He does not hesitate to use hard and thick brush strokes while transferring his composition to the canvas. The painter

Keywords

Article Statistics

Number of reads 14,366
Number of downloads 746

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.