ZEN-BUDİZM IŞIĞINDA SENGAİ GİBON (1750-1837) ve “EVREN”

Author:

Number of pages:
40-55
Year-Number:
2022-8

Uzakdoğu sanatını incelerken, yüzyıllar boyunca egemen olan felsefî akımları da gözden geçirmek gerekir. Sengai Gibon, Zen-Budist bir rahip ve sanat tarihine mâl olmuş filozof bir ressamdır. Sadece Uzakdoğu’da değil tüm dünyada eserleriyle tanınan ve esinlenilen (Hiroshige, Hokusai vb.) birkaç Japon sanatçıdan biridir. En çok öne çıkan eseri; “Evren” olmuştur. Evren’i, üç temel geometrik şekil (üçgen-kare-daire) ile özetleyen bir ressam olmasının yanı sıra, Paul Cezanne’den bir asır önce dile getirip resimlendirmesiyle şaşırtıcı bir öngörü ve vizyon sahibi bir sanatçı-düşünür olarak öne çıkmasıyla da önem arzeder. Her dönem arayış ve yenilik peşinde olan sanat dünyası, özellikle savaş sonrası dönemlerde, savaşın yıkıcı gerçeğinden adeta kaçarcasına kendisini soyut eğilimlere yöneltir ki bunlardan birisi de Uzakdoğu sanatı ve temelinde yer alan inanca dayalı felsefî akımlardan Zen-Budist yaklaşımlardır. Batı sanatı da çağdaşlaşma sürecinde, egzotik kültür ve sanat kapsamına giren Japon kültür ve sanatından; bilhassa da Zen-Budist resimlerdeki sıra dışı yaklaşımlardan oldukça yoğun bir şekilde etkilenmiş ve beslenmiştir. Sengai, etkilemede öne çıkan sanatçıların en önemlilerinden biridir.

Keywords


While examining Far Eastern art, it is necessary to review the philosophical currents that have dominated for centuries. Sengai Gibon is a Zen-Buddhist priest and philosopher painter who has made art history. He is one of the few Japanese artists known and inspired (Hiroshige, Hokusai etc.) with his works not only in the Far East but all over the world. His most prominent work; It became the "Universe". In addition to being a painter who summarizes the universe with three basic geometrical shapes (triangle-square-circle), he is also important because he stood out as an artist-thinker with an astonishing foresight and vision, who expressed and illustrated it a century before Paul Cezanne. The art world, which is always in search of innovation and pursuit, tends to abstract tendencies, as if escaping from the destructive reality of war, especially in the post-war periods, one of them is Far Eastern art and Zen-Buddhist approaches, one of the philosophical movements based on faith. Western art, in the process of modernization, included the exotic culture and art of Japanese culture and art; In particular, it was heavily influenced and nurtured by the unusual approaches in Zen-Buddhist paintings. Sengai is one of the most prominent artists in influencing.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 283
Number of downloads 1,940

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.