SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMELİNDE BEDENSİZ VE DÖNÜŞEBİLEN KIYAFETLER

Author:

Number of pages:
56-67
Year-Number:
2022-8

Tekstil üretimi çevre kirliliği yaratan sektörlerin başında gelmektedir. Globalleşen dünya, artan nüfus yoğunluğu ve moda eğilimlerinin sık sık değişmesi üretimde ve tüketimde artışlara sebep olmaktadır. Moda eğilimlerinde yaşanan bu sık değişim sadece kıyafetleri değil reklamlarda görülen bedenlerin beğenilmesi ile bireylerin beden algılarını da etkilemektedir. Toplumda oluşan bu beden algılarına uymayan bireylerde çeşitli psikolojik ve duygusal etkiler ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmada, sürdürülebilir moda temelinde ortalama beden ölçüleri ile oluşturulan 34 bedenden başlayarak 50 bedene kadar çıkabilen ayrı kalıplar yerine beden aralıkları kullanılarak sadece 34-42(XS-L) ve 44-50(XL-5XL) beden aralıklarında olan, her bireyin giyebileceği aynı zamanda farklı şekillerde kullanılabilen tasarımlar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmayla, tek ürünün birden fazla şekilde kullanılması ve bulunduğumuz çağda sürekli değişen güzellik algısı sebebiyle insanların belirli bedenleri giyme zorunluluğuna bir çözüm sunmak amaçlanmıştır. Kalıpların kesimi ile ortaya çıkan fire kumaşları daha aza indirgemek için geometrik kalıp şemaları ile çalışılmıştır.Ortaya çıkan ürünlerin işlevselliği, birden fazla şekilde kullanılabilmesi ve kalıp özellikleri sayesinde her bedene uyabilmesi ile yavaş modaya katkı sunması beklenmektedir. Ürünlerin kaç farklı şekilde giyilebileceği detaylandırılmıştır. Tasarım kalıplarının hazır giyime uygun şekilde kesilebilir ve dikilebilir olmasına dikkat edilmiştir. Tasarımlar sürdürülebilirlik ilkesi ve beden kalıpları üzerinden farklı bir bakış açısı ile yorumlanmıştır.

Keywords


Textile production is one of the sectors that creates environmental pollution. The globalized world, increasing population density and frequent change in fashion trends are causing increases in production and consumption. This frequent change in fashion trends affects not only clothes, but also the body perceptions of individuals by liking the bodies seen in the advertisements. Various psychological and emotional effects occur in individuals who do not conform to these body perceptions formed by advertisements in society.

In this study, designs were made that can be worn by every individual in the size   ranges of 34-42 (XS-L) and 44-50 (XL-5XL) instead of separate mols that can grow from 34 sizes to 50 sizes created with average body sizes on the basis of sustainable fashion. With this study, it is aimed to provide a solution to the necessity of people to wear certain bodies due to the use of a single product in more ways than one and the ever-changing perception of beauty in our age. Geometric pattern schemes have been studied to reduce the waste fabrics resulting from the cutting of patterns. Itis expected that the products will contribute to slow fashion with their functionality, multiple use and pattern characteristics that can fit into any size. It is detailed how many different ways the products can be worn. It has been noted that design patterns can be cut and sewn in accordance with ready-to-wear. Designs are interpreted from a different point of view through the principle of sustainability and body patterns.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 776
Number of downloads 682

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.