SHAKESPEARE’İN III. RICHARD OYUNUNDA RÜYANIN KULLANIMI

Author:

Number of pages:
14-31
Year-Number:
2021-7

Bu makale Shakespeare’in III. Richard oyununda rüyanın kullanımını farklı perspektiflerden inceleyecektir. Shakespeare III.Richard oyununu şekillendirirken dönemin rüyaya bakış açısının ikileminde kalmış; rüyanın doğal bir fenomen ya da doğaüstü bir güç olduğu konusundaki kararsızlığını oyuna yansıtmıştır. Rüyalar; oyun boyunca gerçekleşen olaylara yorum yapmamızı kolaylaştıran unsurlar olmasının yanı sıra, karakterlerin eylemlerini ruhsal açıdan algılamamızı olanak sağlayan güçlü semboller olarak çözümlenebilmektedir. III. Richard’da rüyalar; karakterlerin hırslarını, işledikleri suçları ve günahlarını büyüterek oyunun odak noktasını insanların seçim yapma ve bu seçimleri yaşam içerisinde uygulama kapasitesine doğru yöneltmektedir. Bu makale, III. Richard oyununun trajik yapısı göz önüne alındığında, rüyaların Shakespeare tarafından oyunun içine nasıl kasten yerleştirildiğini anlayabilmek adına klasik ve erken modern dönem rüya teorilerini inceleyecek ve sonrasında Clarence’in, Richard’ın ve Stanley’in rüyalarını doğaüstü inançlar ve insan tabiatının ve deneyiminin parçası olarak değerlendirecektir.

Keywords


This paper argues the use of dreams from different point of views. While forming the play Shakespeare was in a quandary over whether the dreams were supernatural or natural phenomena and reflected this to his play. Dreams in play can be read as facts that help us to comment the incidents throughout the play and they can be also analyzed as bold symbols which tells us the spiritual implications of the characters’ actions. Dreams in Richard III basically sharpen the focus of the play on human by deepening the character’s ambitions, crimes and convicted shames. Considering the tragic structure of the play, this paper will examine classical and early dream theories in order to understand how Shakespeare implied the dreams to the play on purpose and will evaluate Clarence’s, Stanley’s and Richard’s dreams as a part of supernatural beliefs and human nature and experience.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 640
Number of downloads 589

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.