JALE YILMABAŞAR VE SEÇİLİ SERAMİK DUVAR PANOLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages:
83-100
Year-Number:
2020-5

Mimari mekanlarda kullanılan seramik duvar panoları, yapıya ayrı bir değer ve estetik katmaktadır. Jale Yılmabaşar’ın  çalışmış  olduğu  iç ve dış  mekan  seramik duvar  panoları, çağdaş  Türk seramik sanatının önde gelen eserlerindendir. Seramik panolar, Cumhuriyet‘in ilk yıllarında mimar – sanatçı işbirliği içerisinde yapılan çalışmalardır. Seramik Panoların üretimi, kamu kurumlarının, özel işletme ve otellerin düzenlemiş oldukları proje yarışmaları ve kurumların isteği doğrultusunda çağrılı sanatçıların projelerini uygulamaları ile gerçekleşmekteydi. Jale Yılmabaşar bu prensipler doğrultusunda pek çok kurum için seramik duvar panoları çalışmıştır. Panolarında, rengarenk bir tablonun estetik misyonuyla, çamurun birlikteliğini ve uyumunu yakalayan sanatçı ; bir kültür harmanlaması içerisinde sanatsal değeri ve kültürel kimliğini yansıtmaktadır. Yüzeyin renklenmesi ve sırlanmasında imgelerin asıl zenginliğini ortaya çıkaran Yılmabaşar eserlerinde, çalışmış olduğu farklı teknikler ve yarattığı sanatsal çizgi ile, bitmez tükenmez bir çalışma performansı sergileyerek, çalışmış ve üretmiştir. Kendine özgü teknik ve özgün betimlemeleri ile proje tasarımlarını hazırlayıp, sonrasında da uygulayan Jale Yılmabaşar, panolarında Anadolu’nun zengin kültür birikiminden faydalanarak, bu birikimi kendine has motiflerle harmanlayıp çalışmalarında kullanmıştır. Bu nitelikleriyle de Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk seramik sanatının öncü sanatçıları arasına girmiştir.

Bu makalede Jale Yılmabaşar’ın mimari mekanlardaki seçili, iç ve dış mekan seramik duvar uygulamaları üzerinden, sanatçının panoları hakkında genel bir bilgilendirme ve değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Keywords


Ceramic wall panels used in architectural spaces add a distinct value and aesthetics to the building. Indoor and outdoor ceramic wall panels where Jale Yılmabaşar Works are among the leading works of contemporary Turkısh ceramic art.Ceramic panels are Works done in collaboration with architects and artists in the early years of the Republic.

The production of ceramic panels was carried out by the Project competitions organized by public institutions, private enterprises and hotels and by the applications of the invited artists in line with the requests of the institutions. Jale Yılmabaşar has worked with ceramic wall panels for many institutions with these principles. Bringing the aesthetics of a colorful painting and mud together on her panels, the artist reflects her cultural identity in her works. Highlighting the images in the coloring and glazing  of the surface, Yılmabaşar has produced her Works with a unique artistic understanding. Drawing her designs with her unique techniques and uniqueinterpretations and working on ceramic applications, the artist was inspired by the rich culture of Anatolia on her ceramic panels.

The artist skillfully used Anatolian culture and unique motifs together, and with these qualities, she became one of the leading artists of the Republican period contemporary Turkish ceramic art.

In this article, it is aimed to give a general information and evaluation  about jale Yılmabaşar’s selected ceramic wall panels in architectural spaces.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 317
Number of downloads 300

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.