TARİHİ BAĞLAMDA RUS TEKSTİLLERİ VE SANATÇI ANDREY MADEKİN

Author:

Number of pages:
56-82
Year-Number:
2020-5

Amerika’da Peru’da, MÖ. 2500’lü yıllara ait olduğu saptanan dekoratif özellikler taşıyan dokumalar bulunmuştur. Çin’de, 10-13. yüzyıllarda tekniği iyi bilen dokuma ustalarının olduğu ve tapestry dokumalara benzer dekoratif ipekli dokumalar yapıldığı bilinmektedir.

Rusya’ya bu teknik Avrupa’dan sonra gelmiş, ilk uygulama merkezi olan St. Petersburg duvar halısı fabrikası İmparatorluk tarafından 18. yüzyılın başlarında kurmuştur. Fabrikada, 18. yüzyılın sonlarında klasik konuların işlendiği tapestryler dokunurken, 19. yüzyılın başlarında İmparatorluk geleneklerini yansıtan dokumalar yapılmıştır. Tapestry dokumaları haricinde Rus tekstil tarihine bakıldığında, Tapestry Şallar olarak adlandırılan şal dokumalar ve ülke kimliğini yansıtan tekstil baskıcılığı ile öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca, süzeni ve diğer nakışlar ile halı ve ikat uygulamalar bulunmaktadır.

Günümüzde Rusya’da, kendi üslubunu oluşturmuş sanatçıların eserlerine bakıldığında, klasik teknikle uygulanarak güçlü resimsel anlatımlara sahip duvar halıları kadar sanatçıların teknik ve uygulamada kendilerine özgü yorumlarıyla elde ettikleri serbest anlatımlarla da karşılaşılmaktadır. Çağımızda bulunan hızlı üretim ve tüketim algısı göz önünde bulundurulduğunda, uygulamaları oldukça zaman isteyen ve dokuması zahmetli olan klasik tapestry tekniği ile dokuma yapan sanatçılara özel bir saygı duyulmaktadır. Rusya özelinde bu sanatçılara örnek olarak verilebilecek önemli birçok isim, eserleri ile ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerinde özel davetler almaktadır. Bu sanatçılardan Andey (Andrew) Madekin geleneğin izlerini taşıyan klasik ya da Rus sanat unsurlarını da barındıran modern ve özgün eserleri ile uluslararası sanatçılar arasında, çok yönlü yaklaşımları ile yerini almıştır. Tapestry dokumaları ile Sanatçı Madekin ismini duyurmuş, birçok müze, özel koleksiyon, çeşitli sergi ve etkinliklerde eserleri ile kendini ve Rusya’yı temsil etmiştir.

Ressam, yazar ve tasarımcı kimlikleri olan sanatçının eğitimci yönü de bulunmaktadır. Kuşkusuz, sanatçının farklı disiplinlerde üretken olması tapestry dokumalarındaki başarısını da etkilemiş, birçok ülkede sanatçı kimliği ile tanınmasını sağlamıştır. Madekin’in bu makalenin konusu olarak seçilmesinde, çok yönlü bir sanatçı olması ve klasik tapestry tekniğini kendi üslubunu yansıtacak biçimde güçlü bir ifade aracı olarak kullanması önemli rol oynamıştır.

Keywords


The oldest examples of artistic weavings BC. It was found in Peru in America at the beginning of the 2500's. In China, it is 10-13. It is known that there were weaving masters who knew the technique well and made silk weavings similar to tapestry weavings.

This weaving technique came to Russia after Europe, and the first application center, St. Petersburg tapestry factory established by the Empire in the early 18th century. In the factory, tapestries with classical subjects were woven in the late 18th century, while weaving reflecting the Imperial traditions was made in the early 19th century. When we look at the history of Russian textile except for tapestry weavings, it is seen that it stands out with its shawl weavings called Tapestry Shawls and textile printing reflecting the identity of the country. In addition, there are drains and other embroidery, carpet and ikat applications.

Today in Russia, when we look at the works of artists who have created their own style, we encounter the free expressions of the artists with their own interpretations in technique and practice as well as the tapestries with strong pictorial expressions applied with classical technique. Considering the perception of rapid production and consumption in our age, a special respect is respected to the artists who weave with the classical tapestry technique, which takes a lot of time and is laborious to weave. Many important names, which can be given as examples to these artists in Russia, find a place in international and international art events with their works. One of these artists, Andew (Andrey) Madekin has taken his place among international artists with his versatile approaches, with his modern and original works that also include classical or Russian art elements bearing the traces of tradition. He made the name of the Artist with Tapestry weavings and represented himself and Russia with his works in many museums, private collections, various exhibitions and events.

The artist, who is a painter, writer and designer, also has an educator side. Undoubtedly, the artist's being productive in different disciplines has also affected his success in tapestry weaving, making him known with his artist identity in many countries. Being a versatile artist and using the classical tapestry technique as a powerful expression tool reflecting his style played an important role in the selection of Madekin as the subject of this article.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 261
Number of downloads 467

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.