ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA BİR İFADE BİÇİMİ OLARAK SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ VE BİREYSEL UYGULAMALAR


Seramiğin tarihsel süreci değerlendirildiğinde seramik, insanoğlunun hem günlük kullanım nesnesi olarak hem de bireysel olarak kendini ifade edebildiği bir alan olarak karşımızda durmaktadır. En temel tanımlama ile hammaddesi kil olan ve pişirildiği zaman dayanıklılık kazanan bu malzemenin tarihi, insanlığın yerleşik yaşama geçmesi ile ilişkilendirilir. Seramiğin teknik bir malzeme olarak endüstride kullanımı ve plastik bir malzeme olarak da sanatçıya ilham veren özgün uygulamalarda kullanımı söz konusudur. Çağdaş sanat farklı sanat disiplinlerinin bir arada kullanımına sıklıkla gözlenmektedir. Çağdaş seramik sanatı da aynı anlayışla farklı disiplinler ile etkileşime girmektedir. Baskı resim alanı bu etkilenme alanlarından birini oluşturur. Bu çalışma, zamansal süreç içerisinde geleneksel ve dekoratif kimliğinden uzaklaşmış olan çağdaş seramik sanatında bir ifade biçimi olarak kullanılan serigrafi baskı tekniği ile üretilen özgün üretimlerin sanatçıya ve izleyiciye yeni bakış açıları sunması üzerine odaklanmıştır. Birçok tanımın ve anlamlandırmanın yanı sıra çağdaş seramik sanatında uygulama alanı olarak serigrafinin kullanımı akademisyen/sanatçı Rasim Bağırlı’nın İzler/ İzlenimler Serisi özelinde tasarım, uygulama ve fırınlama çalışmalarını yürüttüğü seramik uygulamaları açısından değerlendirilmiştir.


Keywords


Seramik, Çağdaş Seramik Sanatı, Baskıresim, Serigrafi.

Author: Rasim Bağırlı -Rasim BAĞIRLI
Number of pages: 152-166
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.44511
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.