ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA BİR İFADE BİÇİMİ OLARAK SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ VE BİREYSEL UYGULAMALAR

Author:

Number of pages:
152-166
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-4

Seramiğin tarihsel süreci değerlendirildiğinde seramik, insanoğlunun hem günlük kullanım nesnesi olarak hem de bireysel olarak kendini ifade edebildiği bir alan olarak karşımızda durmaktadır. En temel tanımlama ile hammaddesi kil olan ve pişirildiği zaman dayanıklılık kazanan bu malzemenin tarihi, insanlığın yerleşik yaşama geçmesi ile ilişkilendirilir. Seramiğin teknik bir malzeme olarak endüstride kullanımı ve plastik bir malzeme olarak da sanatçıya ilham veren özgün uygulamalarda kullanımı söz konusudur. Çağdaş sanat farklı sanat disiplinlerinin bir arada kullanımına sıklıkla gözlenmektedir. Çağdaş seramik sanatı da aynı anlayışla farklı disiplinler ile etkileşime girmektedir. Baskı resim alanı bu etkilenme alanlarından birini oluşturur. Bu çalışma, zamansal süreç içerisinde geleneksel ve dekoratif kimliğinden uzaklaşmış olan çağdaş seramik sanatında bir ifade biçimi olarak kullanılan serigrafi baskı tekniği ile üretilen özgün üretimlerin sanatçıya ve izleyiciye yeni bakış açıları sunması üzerine odaklanmıştır. Birçok tanımın ve anlamlandırmanın yanı sıra çağdaş seramik sanatında uygulama alanı olarak serigrafinin kullanımı akademisyen/sanatçı Rasim Bağırlı’nın İzler/ İzlenimler Serisi özelinde tasarım, uygulama ve fırınlama çalışmalarını yürüttüğü seramik uygulamaları açısından değerlendirilmiştir.

Keywords


When the historical process of ceramics is evaluated, ceramic stands before us both as an object of daily use and as an area where it can express itself individually. With the most basic definition, the history of this material, the raw material of which is durable when it is cooked, is associated with the transition of humanity to the settled life. The use of ceramics as a technical material in industry and as a plastic material are used in original applications that inspire the artist. Contemporary art is frequently observed to be used together in different art disciplines. Contemporary ceramic art also interacts with different disciplines with the same understanding. The print image area is one of these affected areas. This study focused on presenting new perspectives to the artist and the audience by the original productions produced by the screen printing technique, which is used as a form of expression in contemporary ceramic art, which has moved away from its traditional and decorative identity within the temporal process. In addition to many definitions and interpretations, the use of screen printing as a field of application in contemporary ceramic art has been evaluated in terms of ceramic applications in which academician / artist Rasim Bağırlı carries out design, application and baking works in the Traces / Impressions Series.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,872
Number of downloads 1,129

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.