KULLANIM NESNELERİNİN KAVRAMSAL DEĞİŞİMİ VE DADA


Geleneksel sanat yüzyıllar boyunca kendi ifade biçimindeki değişikliklere rağmen varlığını sürdürdü ve günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Fakat 19. yy’ın sonları ve 20. yy’ın başlarında geleneksel sanatta meydana gelen biçimsel ve kavramsal değişiklikler farklı sanat biçimlerine kapı araladı. Geleneksel sanatın yerini modern sanat ile birçok akım aldı. Empresyonizm, kübizm, ekspresyonizm, dada, sürrealizm ve birçok sanat akımı fikirsel ve üslupsal farklılıkla geleneksel sanattaki formu bozarak ortaya çıktı. Bu akımlardan dada sanatı, sanata karşı duruş sergileyen önemli bir akımdır. Araştırmanın amacı sanatta geleneksel çalışma tarzının dışına çıkılmasında kullanım nesnelerinin yerini ve dada sanat akımının önemini ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada verilere erişebilmek amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilere göre; Dadaistler kavramları anlamlarının dışında kullanarak farklı bir yol izlediler. Bir dadaiste göre bir kullanım nesnesi sanatın bir parçası olabilir di. Yeterki onu kullanım nesnesi olmaktan çıkartıp onu farklı bir düzlemde izleyice sunabil. Olanı olması gerektiğinin dışında kullanma işte dadaistleri diğer sanat akımlarından ayıran en büyük nitelikti.


Keywords


Hazır Nesne, Dada, Kolaj, Kavramsal Sanat, Duchamp

Author: Fahrettin Geçen -Fahrettin GEÇEN
Number of pages: 141-151
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.44265
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.