JAPONİZM ve VİNCENT VAN GOGH


Primitif, egzotik, popüler kültür ve sanat yapılanmaları, ihtiyaç duyulduğunda öncelikli başvuru kaynakları arasında yer almaktadır. Batı sanatı da çağdaşlaşma sürecinde, egzotik kültür ve sanat kapsamına giren Japon kültür ve sanatından; bilhassa da Japon tahta baskı resimlerindeki sıradışı yaklaşımlardan oldukça yoğun bir şekilde etkilenmiş ve beslenmiştir. Vincent Van Gogh, etkilenmede öne çıkan sanatçılardan en önemlisidir ve bu durum, son dönem çalışmalarında bambaşka yaklaşımlara yönelmesini sağlamıştır. Araştırma, bunları belirlemekte oldukça önemlidir ve sanatçının ifade ettiği anlayışları, çıkış noktalarıyla ve gerekçeleriyle birlikte ortaya koyma ve bu sayede farklı bir bakış açısı kazandırabilme ümidi; asıl olan amaçtır. Bu doğrultuda, literatür taraması ve doküman incelemesi yöntemiyle çalışmadaki irdelemelere yön kazandırılmıştır. Araştırmada da görülmüştür ki Japon kültür ve sanatının, özellikle de Japon tahta baskı resimlerinin; Vincent Van Gogh’un son dönem çalışmalarında belirleyici ve yönlendirici etkileri olmuştur.


Keywords


Sanat, Çağdaş, Resim, Japonizm, Van Gogh.

Author: Teoman ÇIĞŞAR -Teoman ÇIĞŞAR
Number of pages: 129-140
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.44130
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.