JAPONİZM ve VİNCENT VAN GOGH

Author:

Number of pages:
129-140
Year-Number:
2020-4

Primitif, egzotik, popüler kültür ve sanat yapılanmaları, ihtiyaç duyulduğunda öncelikli başvuru kaynakları arasında yer almaktadır. Batı sanatı da çağdaşlaşma sürecinde, egzotik kültür ve sanat kapsamına giren Japon kültür ve sanatından; bilhassa da Japon tahta baskı resimlerindeki sıradışı yaklaşımlardan oldukça yoğun bir şekilde etkilenmiş ve beslenmiştir. Vincent Van Gogh, etkilenmede öne çıkan sanatçılardan en önemlisidir ve bu durum, son dönem çalışmalarında bambaşka yaklaşımlara yönelmesini sağlamıştır. Araştırma, bunları belirlemekte oldukça önemlidir ve sanatçının ifade ettiği anlayışları, çıkış noktalarıyla ve gerekçeleriyle birlikte ortaya koyma ve bu sayede farklı bir bakış açısı kazandırabilme ümidi; asıl olan amaçtır. Bu doğrultuda, literatür taraması ve doküman incelemesi yöntemiyle çalışmadaki irdelemelere yön kazandırılmıştır. Araştırmada da görülmüştür ki Japon kültür ve sanatının, özellikle de Japon tahta baskı resimlerinin; Vincent Van Gogh’un son dönem çalışmalarında belirleyici ve yönlendirici etkileri olmuştur.

Keywords


Primitive, exotic, popular cultural and artistic structures are among the primary reference sources when needed. Western art, in the process of modernization, consists of Japanese culture and art, which are included in the scope of exotic culture and art; in particular, he was heavily influenced and nourished by the unusual approaches in Japanese woodblock paintings. Vincent Van Gogh is one of the most prominent artists in influencing, and this has led him to turn to completely different approaches in his recent work. The research is very important in determining these and it is the hope of presenting the insights expressed by the artist together with their starting points and justifications, and thereby gaining a different perspective; the main thing is the purpose. Accordingly, the studies in the study have been guided by the literature review and document review method. It was also seen in the research that Japanese culture and art, especially Japanese woodblock paintings; Vincent Van Gogh has had decisive and guiding effects in his recent works.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,562
Number of downloads 861

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.