TASARIM VE SANAT SINIRINDA HEYKELSİ ÖRME GİYSİLER

Author:

Number of pages:
66-88
Language:
Turkish
Year-Number:
2020-4

Tasarım ve sanat belirli ölçütlerde ortak bağlara sahip ayrı alanlar olarak her ikisi adına yapılan bazı çalışmalarda aradaki sınırların belirsizleştiği bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Söz konusu sınırlarda hem tasarım hem de sanat adına gerçekleştirilmiş giysilerde, örme tekniğinin amaçlanan şekle girme, elastikiyet gibi plastik özellikler ve üretim yöntemlerindeki olanaklardan dolayı tercih edildiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda heykelsi yaklaşımlara geniş yer verildiği görülmektedir. Konu öncelikle tasarım, sanat kavramlarının tanımlarıyla ele alınarak bu kavramların değişen, belirsizleşen sınırları, ilişkileri bağlamında, elde ve atkılı örme tekstil yapıların plastik olanakları üzerinden incelenmiştir. Ayrıca ilmek sistemiyle oluşturulan kroşe gibi tekstil yapılar da söz konusu çalışmalarda kullanıldığından, daha az oranda kroşe yapıların bulunduğu örneklere de yer verilmiştir. İncelenen örme yapılar kadın giysileriyle sınırlandırılmıştır. Araştırmanın yöntemi, amacı, ele aldığı temel konu ve sonuçlara ulaşmada izlediği yol bakımından niteldir. Araştırma bulgularının elde edilmesinde, kitap, dergi gibi basılı yayınlarda, internet ortamında ya da araştırmacının arşivinde yer alan sanat ve tasarım nesnelerine ait görseller, araştırma problemi doğrultusunda yargısal örnekleme göre seçilmiştir. Belgesel tarama yöntemi ile elde edilen bu görseller, araştırma problemi doğrultusunda betimsel olarak ele alınmış ve araştırmanın Bulgular kısmında ilgili başlıklar altında sunularak yorumlanmıştır. Tasarım ve sanat çalışmalarında yer almış heykelsi özellikler taşıyan örme giysi formları; kitap, moda dergileri gibi basılı kaynaklar ve güncel çalışmaların takip edilebilmesi adına belirli internet sitelerinde bulunan örnek olarak seçilmiş tasarımcı ve sanatçı çalışmaları üzerinden, bazı sanatçılarla da doğrudan ilişki kurularak irdelenmiştir. Çalışmada öne çıkan 3 boyutlu örme formların, heykel sanatıyla etkileşimleri bağlamında, tasarım-sanat arasında oluşan ara alandaki konumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Keywords


While design and art constitute different areas having common bonds in terms of specific criteria, in some of the studies being conducted in relation to both of them, an image comes out where the borders in between become indefinite. In the clothing we made both in the name of design and art within said borders, it is considered that knitting technique is preferred due to having the intended form, plastic features such as elasticity and opportunities relating with production methods. It is thought that in this line, a wide space is allocated to sculpture-like approaches. While the subject is first evaluated as per the definitions of design and art concepts, with respect to the changing borders of these concepts that become indefinite, examination has been made on the plastic opportunities of hand and weft knitted textile structures. Besides, since textile structures such as hook being formed with knot system are also used in said studies, examples having less amount of knot structures have also been mentioned. In addition, the knitted structures examined are limited to women's clothing. Knitted clothing forms having sculpture-like features as being used in design and art works; have been examined through designer and artist works which have been selected as examples from certain internet sites aiming to follow up printed resources such as books and fashion magazines and current studies and by also having direct relationship with some of the artists. It has been aimed to examine 3 dimensional knitting forms coming to the forefront in the study, with respect to their interactions with sculpture art, in relation to their placement in the intermediary area in between design and art.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 4,687
Number of downloads 1,146

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.