TASARIM VE SANAT SINIRINDA HEYKELSİ ÖRME GİYSİLER


Tasarım ve sanat belirli ölçütlerde ortak bağlara sahip ayrı alanlar olarak her ikisi adına yapılan bazı çalışmalarda aradaki sınırların belirsizleştiği bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Söz konusu sınırlarda hem tasarım hem de sanat adına gerçekleştirilmiş giysilerde, örme tekniğinin amaçlanan şekle girme, elastikiyet gibi plastik özellikler ve üretim yöntemlerindeki olanaklardan dolayı tercih edildiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda heykelsi yaklaşımlara geniş yer verildiği görülmektedir. Konu öncelikle tasarım, sanat kavramlarının tanımlarıyla ele alınarak bu kavramların değişen, belirsizleşen sınırları, ilişkileri bağlamında, elde ve atkılı örme tekstil yapıların plastik olanakları üzerinden incelenmiştir. Ayrıca ilmek sistemiyle oluşturulan kroşe gibi tekstil yapılar da söz konusu çalışmalarda kullanıldığından, daha az oranda kroşe yapıların bulunduğu örneklere de yer verilmiştir. İncelenen örme yapılar kadın giysileriyle sınırlandırılmıştır. Araştırmanın yöntemi, amacı, ele aldığı temel konu ve sonuçlara ulaşmada izlediği yol bakımından niteldir. Araştırma bulgularının elde edilmesinde, kitap, dergi gibi basılı yayınlarda, internet ortamında ya da araştırmacının arşivinde yer alan sanat ve tasarım nesnelerine ait görseller, araştırma problemi doğrultusunda yargısal örnekleme göre seçilmiştir. Belgesel tarama yöntemi ile elde edilen bu görseller, araştırma problemi doğrultusunda betimsel olarak ele alınmış ve araştırmanın Bulgular kısmında ilgili başlıklar altında sunularak yorumlanmıştır. Tasarım ve sanat çalışmalarında yer almış heykelsi özellikler taşıyan örme giysi formları; kitap, moda dergileri gibi basılı kaynaklar ve güncel çalışmaların takip edilebilmesi adına belirli internet sitelerinde bulunan örnek olarak seçilmiş tasarımcı ve sanatçı çalışmaları üzerinden, bazı sanatçılarla da doğrudan ilişki kurularak irdelenmiştir. Çalışmada öne çıkan 3 boyutlu örme formların, heykel sanatıyla etkileşimleri bağlamında, tasarım-sanat arasında oluşan ara alandaki konumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.


Keywords


tasarım, sanat, heykelsi örme, triko, üç boyutlu örme

Author: Irmak Bayburtlu -Irmak BAYBURTLU
Number of pages: 66-88
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.43623
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.