İSTANBUL’DAN PARİS’E GİZEMLİ BİR YOLCULUK: HÜSEYİN İSTANBULİ’YE ATFEDİLEN KIYAFET ALBÜMLERİ


Osmanlı toplumundan çeşitli kesitleri sunan resim antolojileri olarak tanımlayabileceğimiz 15.yüzyıl sonunda ortaya çıkan ve 17. yüzyılda yaygınlaşan genellikle saray dışında üretilmiş olan kıyafet albümlerinden biri Osmanlı resim sanatı bağlamında incelenmektedir. Bugün Paris Bibliothèque Nationale de France koleksiyonunda (N.Od.7) bulunan 1688 tarihli kıyafet albümü Saray nakkaşhanesi mensubu olan Musavvir Hüseyin İstanbuli tarafından hazırlanmıştır. Resimlerinde imza bulunmayan bu albümler, sanatçının bilinen diğer yapıtlarıyla karşılaştırmalı olarak tartışılarak ona atfedilmiştir. İncelenen albümün ve Hüseyin’in 17. yüzyıl’ın ortalarında üretilmiş diğer kıyafet albümlerine üslup ve ikonografi açısından bazı yenilikler getirdiği saptanmıştır. Söz konusu kıyafet albümü içerisinde 60 resim vardır ve resim programı içinde Padişah, Vezir-i Azam, diğer saray görevlileri, halktan kadın ve erkekler, hokkabaz, dervişler ve din adamları yer almaktadır. Avrupa beğenisi ve talebinin getirisi olan kıyafet albümlerinin, saray sanatçısı tarafından da üretiliyor olması kıyafet albümü piyasasında çarşı ressamları olarak adlandırılan grup yanında saray tarafından desteklenen sanatçıların da etkin olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. İncelenen albüm resim dili ve açıklamaları ile de kıyafet albüm geleneği içerisinde özgün bir yere sahiptir.


Keywords


Osmanlı resim sanatı, Kıyafet albümü, Hüseyin İstanbuli, XVI. Louis.

Author: gökçe oruç -Gökçe ORUÇ
Number of pages: 1-26
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.42960
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.