İSTANBUL’DAN PARİS’E GİZEMLİ BİR YOLCULUK: HÜSEYİN İSTANBULİ’YE ATFEDİLEN KIYAFET ALBÜMLERİ

Author:

Number of pages:
1-26
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-4

Osmanlı toplumundan çeşitli kesitleri sunan resim antolojileri olarak tanımlayabileceğimiz 15.yüzyıl sonunda ortaya çıkan ve 17. yüzyılda yaygınlaşan genellikle saray dışında üretilmiş olan kıyafet albümlerinden biri Osmanlı resim sanatı bağlamında incelenmektedir. Bugün Paris Bibliothèque Nationale de France koleksiyonunda (N.Od.7) bulunan 1688 tarihli kıyafet albümü Saray nakkaşhanesi mensubu olan Musavvir Hüseyin İstanbuli tarafından hazırlanmıştır. Resimlerinde imza bulunmayan bu albümler, sanatçının bilinen diğer yapıtlarıyla karşılaştırmalı olarak tartışılarak ona atfedilmiştir. İncelenen albümün ve Hüseyin’in 17. yüzyıl’ın ortalarında üretilmiş diğer kıyafet albümlerine üslup ve ikonografi açısından bazı yenilikler getirdiği saptanmıştır. Söz konusu kıyafet albümü içerisinde 60 resim vardır ve resim programı içinde Padişah, Vezir-i Azam, diğer saray görevlileri, halktan kadın ve erkekler, hokkabaz, dervişler ve din adamları yer almaktadır. Avrupa beğenisi ve talebinin getirisi olan kıyafet albümlerinin, saray sanatçısı tarafından da üretiliyor olması kıyafet albümü piyasasında çarşı ressamları olarak adlandırılan grup yanında saray tarafından desteklenen sanatçıların da etkin olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. İncelenen albüm resim dili ve açıklamaları ile de kıyafet albüm geleneği içerisinde özgün bir yere sahiptir.

Keywords


It was the 17th century that emerged at the end of the 15th century, which we could describe as painting anthologies offering various cross-sections from Ottoman society. One of the clothing albums, which was generally produced outside the palace, which was widely produced in the 19th century, is examined in the context of Ottoman painting art. Today, the 1688 clothing album, which is found in the Bibliothèque Nationale de France collection in Paris, was prepared by Musavvir Hussein Istanbuli, a member of the Palace nakkas. These albums, which do not have a signature on their paintings, are attributed to him by discussing comparatively with other known works of the artist. The album was reviewed and Hussein's 17th-century album. It was found that other clothing albums produced in the mid-19th century brought some innovations in stylistic and iconography. There are 60 paintings in the clothing album in question, and the painting program includes Sultan, Queen-i Azam, other court officials, men and women from the public, juggling, dervishes and clergy. The fact that clothing albums that are a return to European taste and demand are produced by the palace artist are also very important in terms of showing that the artists supported by the palace are also active in addition to the so-called bazaar painters in the clothing album market. The album, which is examined, has an original place in the tradition of clothing albums with its picture language and descriptions.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 4,279
Number of downloads 1,272

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.