Sosyal Medyada Postmodern Kolajlar: Sanat ve Hızlı Tüketim


Modernizmin sonrasında 1980'lerden itibaren gündeme gelen postmodernizm, özgün ve yaratıcı olmaya değil, sıradan, kusurlu, ulaşılabilir olmaya odaklanmaktadır. Bunun yanında postmodernizm tekonolojinin ve fabrikasyon üretimin ve tüketimde tektipleşmenin etkisiyle seri üretim, hızla çoğaltılma üzerine de odaklanmaktadır. Seri üretim sonrasında, üretilenlerin hızlı tüketimi, günlük kent yaşamının ayrılmaz parçası olarak toplumu oluşturan bireylerin alışkanlıkları arasında yerini almıştır. Geçmişe ve bugüne ait göstergelerin, toplumun hafızasında yer edinmiş klasik sanat yapıtlarının harmanlanarak oluşturulduğu postmodern sanat çalışmaları, iki farklı döneme ait günlük pratiklerin yeniden yorumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı tüketimin sanal ortamda vücut bulmuş hali olarak sosyal medya, birçok deneysel tasarım çalışması gibi; sanatın ve hızlı tüketimin postmodern kolajlar aracılığıyla da paylaşıldığı bir platformdur. Sanatçıları sayesinde ün kazanmış ve klasikleşmiş heykeller, resim yapıtlarındaki modeller gündelik yaşantının içinde hızlı tüketim ürünleri, markalarıyla ilişkilendirilerek yeniden üretim biçimde yorumlanmaktadır. Bu çalışmada, sosyal medya üzerinde yer alan "mikeshake.net" adresinde sergilenen postmodern kolaj tasarımları, sanat ve hızlı tüketim üzerinden ilişkilendirilerek göstergebilimsel yöntemle incelenecektir.


Keywords


Görsel tasarım, postmodern sanat, marka, kültürel gösterge, hızlı tüketim

Author: Bahar Soğukkuyu
Number of pages: 1-16
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.36910
Full text:
Share:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.