SANDALYENİN ENDÜSTRİYEL BOYUTU VE İNSAN ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİSİ

Author:

Number of pages:
30-45
Year-Number:
2019-2

Kültürel yapının temel göstergelerinden biri olan mobilya, farklı kültür, işlev ve zaman dilimlerinde, toplumların yerleşik hayata geçmeleriyle sadece barınmak ve zorunlu ihtiyaçları karşılamak adına değil, sosyalleşmenin beraberinde getirdiği bir olgu olarak da karşımıza çıkar. Oturma Mobilyası'nın başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Eski Mısır'dan Yeni Krallık Dönemi'ne kadar gerek ölçüsü gerekse biçimleri yönüyle günümüz oturma mobilyasıyla örtüşen özellikler gösteren örnekler bulunmuştur. Sandalye ve mobilya tarihi Mısır'a dayandığı kadar, Mısır'ın sürekli etkileşim içinde bulunduğu bir coğrafya olan Mezopotamya Bölgesi'nde de mobilya tarihinin izlerinden söz edilebilir. İnsanın oturma eğiliminin diğer canlılara göre daha fazla olması ve ihtiyaçlarına göre hareket etmesi, sandalye evriminin çok hareketli ve renkli olmasını sağlamıştır. Bu yolculuk bir taş veya kütük parçasından yola çıkarak günümüzdeki formlara ulaşmıştır. Teknoloji, malzeme ve insanın tasarı yetisi, bu evrimi her biri birbirinden farklı, işlevsel ve mekânların en önemli mobilyası olmasını sağlamıştır. Endüstrileşme, oturma mobilyalarına doğrudan etki yapmış; sandalye de bu anlamda önemli bir rol oynayarak endüstriyel boyutlarıyla da öne çıkmıştır. Bildiride sandalye ve sandalyenin endüstriyel erişimi üzerinde durulacaktır. Bu mobilyanın insanlar üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

Keywords


Furniture, which is one of the basic indicators of cultural structure, is seen not only for shelter and meeting the necessities, but also as a phenomenon brought by socialization in different cultures, functions and time periods with the implementation of societies. Although the starting date of the seating furniture is not known, there are examples showing the features that match the contemporary seating furniture in terms of both size and form from Ancient Egypt to the New Kingdom Period. The history of chairs and furniture can be traced back to Egypt as well as the traces of furniture history in the Mesopotamian region, a geography where Egypt is in constant interaction. The fact that the human tendency to sit is higher than the other living things and that they act according to their needs has made the chair evolution very active and colorful. This journey, starting from a piece of stone or log, has reached today's forms. The evolution of technology, materials and human design have made this evolution the most important and functional furniture of spaces. Industrialization had a direct impact on seating furniture; The chair also played an important role in this sense and came to the fore with its industrial dimensions. The paper will focus on the chair and the industrial access of the chair. The effects of this furniture on people will be discussed.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,024
Number of downloads 1,112

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.