Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziği’nde Başlangıç Düzeyi Keman Eğitiminin İncelenmesi

Author:

Number of pages:
57-67
Year-Number:
2019-2

Bu çalışmada, farklı kültürlere ait müziklerin icrasında kullanılan ve evrensel bir çalgı haline gelen kemanın ve buna bağlı olarak başlangıç düzeyi keman eğitiminin Klasik Batı müziği ve Klasik Türk müziğinde nasıl kullanıldığını tespit etmek, farklılıklarını ortaya koymak ve keman eğitimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Buna göre, birbirlerinden farklı yapıya sahip olan her iki müzik türünün icrasına dair yapılmakta olan keman eğitim sürecinde farklı yaklaşımlar izlense bile başlangıç düzeyi olarak kabul gören; keman tutuşu, yay tutuşu, keman telleri üzerindeki perdeler (notalar), kemandan ses elde etmek vb. gibi ortak konu olarak kabul edilen içeriklere yönelik kaynaklar tespit edilerek, benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra, Klasik Türk müziği başlangıç düzeyi keman eğitiminde kullanılan Klasik Batı müziği keman eğitimi kaynakları ile ortaya çıkan durum saptanmış ve bazı problemlerin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle Klasik Türk müziği başlangıç düzeyi keman eğitimine yönelik önerilerde bulunulmuştur

Keywords


In this study, it is aimed to determine the use of violin which is used in performing the musics of different cultures and has become a universal instrument and accordingly the beginner-level violin training in the Classical Western music and the Classical Turkish music, reveal their differences and contribute to the violin training. Accordingly, we have determined resources related to the contents that are accepted to be common subjects such as violin grip, string grip, frets (notes) on violin strings, obtaining sounds from the violin, which are accepted to be beginner level although different approaches are followed in the process of violin training that is provided concerning the performance of both music genres which have different structures. We have also revealed similarities and differences. In addition, we have determined the situation related to violin training resources of the Classical Western music that are used in the beginner-level violin training of the Classical Turkish music and found some problems. Considering the findings acquired; we made suggestions concerning aimed at the beginner-level violin training of the Classical Turkish music.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,283
Number of downloads 1,114

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.